Aktuálně

01.12.2020

Hodnocení distanční výuky ve škole

Školní rok 2020/21 jsme sice za dodržení přísných hygienických podmínek zahájili ve škole, vývoj epidemické situace nedovolil pokračovat v prezenční výuce a 14. října 2020 došlo k uzavření škol. Stejně jako na jaře jsme přešli na distanční způsob vzdělávání. Oproti jaru jsme začali pro online výuku využívat nástroj Teams. Důležitá byla dobrá příprava pedagogů, kteří už v srpnu absolvovali první školení a další jejich vzdělávání následovalo během září a října. Všichni pedagogové byli vybaveni notebooky. Velkou výhodou bylo, že se během prázdnin podařilo realizovat investiční akci ke zkvalitnění konektivity školy. Díky dotaci MŠMT i díky sponzorským darům jsme nakoupili techniku, kterou jsme mohli zapůjčit žákům, aby jejich vzdělávání na dálku bylo co nejkvalitnější. I přes tuto podporu je nám jasné, že distanční výuka je velmi náročná jak pro žáky, tak pro rodiče, bez kterých by se neobešla výuka dětí 1. stupně. Velmi nás proto zajímalo, jak hodnotí domácí vzdělávání právě žáci a rodiče. Za tímto účelem jsme pro ně připravili on-line dotazník.

Dotazník pro žáky prvních až čtvrtých tříd byl distribuován mezi rodiče. Celkem se na jeho vyplnění podílelo 120 rodičů. Z jejich odpovědí jsme vysledovali, že realizovaná výuka přes Teams byla velmi vítaná. U 95 % dětí dopomohla k dobrému porozumění zadání. Množství úkolů bylo přiměřené. Zpětná vazba ze strany vyučujících byla výborná. (80 %). U žádného žáka rodiče nepozorují zhoršení vědomostní úrovně.

Na druhém stupni žáci vyplňovali on – line během třídnické hodiny. Získali jsme tak 135 zpracovaných dotazníků. Z výsledků vyplývá, že pro 98 % žáků byla zpětná vazba ze strany učitelů výborná, zadávané úkoly byly zajímavé/běžné (88 %), zhoršení úrovně vědomostí vnímá 30 % žáků. V plnění úkolů potřebovalo 15 % pomoc dospělého, zbytek si poradil samostatně, nebo využil konzultace s vyučujícím. Za nejúčinnější způsob výuky bylo považováno střídání online a offline formy.

I když byla od 30. 11. opět zahájena prezenční výuka, je pro nás tato zpětná vazba velmi důležitá. Jsem ráda, že změny ve vzdělávání u nás ve škole tak dobře zvládáme. Velký dík patří všem zaměstnancům školy za mimořádné nasazení. Především děkuji rodičům, kteří se školou spolupracují.

Mgr. Alena Horáková30.11.2020

Čas adventní v 1. třídě

Nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou pro mnohé z nás Vánoce, se pomalu a nezadržitelně blíží. Advent, období čtyř neděl před vánočními svátky, začal v neděli 29. listopadu a na adventním věnci jsme zapálili první svíčku. Tuto krásnou a pro děti i kouzelnou atmosféru jsme si chtěli navodit i ve škole. A tak jsme si při poslechu vánočních koled na krátkou chvilku rozsvítili první svíčkou krásný adventní věneček a také si společně nazdobili vánoční stromeček. Největší radost měly děti z dlouhého papírového řetězu, který si společně vyrobily v hodině pracovních činností a následně jej téměř „obřadně“ na rozsvícený stromeček pověsily. Vánoční těšení těch nejmenších v sobě ukrývá velké kouzlo …

Pavla Sedláčková, 1.A

Další fotky najdete zde26.11.2020

Změna v organizaci výuky od 30.11.2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do škol všichni žáci 1.stupně a žáci 9. ročníků. Výuka pro žáky 6.- 8. ročníků bude probíhat střídavě - 30.11. zahajují prezenční výuku žáci 8.ročníku, žáci 6., a 7.tříd pokračují v distanční výuce a po týdnu se vymění. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu za dodržení hygienických zásad. Žáci musí mít během celého pobytu ve škole roušky.

Výuka náboženství bude probíhat pouze pro 1. stupeň podle rozvrhu ve skupinách po ročnících, žáci 4. 5.ročníku se budou střídat po týdnu, zahajují žáci 4.ročníku.

Školní družina bude v provozu, jednotlivá oddělení budou navštěvovat žáci jednoho ročníku. Provoz ranní družiny zajištěn není.

Žáci účastnící se prezenční výuky, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou obědvat ve školní jídelně.  Žáci, kteří  pokračují v distančním vzdělávání, mohou oběd odebírat do jídlonosičů. Příjem jídlonosičů probíhá každý den do 10 h. v prostorách za školní jídelnou základní školy, výdej bude probíhat od 13-14 hodin na témže místě.<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 12. 2020

Svátek má Svatoslav
Celý rok

Blížící se akce

07. prosinec 2020 -->>zbývá: 4 dny

Nástup 6. a 7. ročníku

Distanční výuka pro 8.A a 8.B


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: