Aktuálně

01.07.2020

Úřední dny ve škole během letních prázdnin

13. 7. 2020 - 9:00 - 10:00

3. 8. 2020 - 9:00 - 10:0001.07.2020

Hodnocení ZŠ za 2. pololetí školního roku 2019/202001.07.2020

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku

V úterý 30.6.2020 nastal čas rozloučit se s našimi letošními deváťáky. Slavnost se konala v hezkých prostorách školního dvora, kam paní matrikářka Hana Glacová přivedla 18 žáků 9. třídy, paní starostku, pana místostarostu, paní ředitelku, zástupkyni ředitelky a třídní učitelku a zahájila slavnost úvodní řečí.

Poté se slova ujala paní starostka Jaroslava Bedřichová, která promluvila o budoucnosti, jak je důležité vybrat si správné přátele a popřála našim deváťákům hodně štěstí na nových školách. Následovala ji paní ředitelka Alena Horáková, která se moc hezky s žáky rozloučila a popřála jim do dalšího studia jen to nejlepší, jistá si jejich budoucími úspěchy.

Po těchto slovech plných dojetí přišla řada na slavnostní předání vysvědčení z rukou třídní učitelky Jany Juráskové doplněné drobnou kytičkou, kterou pro své velké spolužáky vyrobili žáci prvních tříd.

Kromě vysvědčení si někteří žáci převzali věcnou odměnu za výborné studijní výsledky. Další žáci byli odměněni za vzornou reprezentaci školy.

Poté se se svou třídou rozloučila třídní učitelka, která zavzpomínala na společné zážitky a popřála všem hodně úspěchů na začátku další etapy jejich života.

Krásného proslovu za třídu se ujali Šárka Vaníčková a Filip Váverka, kteří poděkovali všem vyučujícím za vědomosti, předali kytičky a dárky a pozvali všechny přítomné ke zhlédnutí připraveného videa.

Slavnost se velmi vydařila, jsem ráda, že jsem mohla být její součástí.

Třídní učitelka Jana Jurásková<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 9. 8. 2020

Svátek má Roman
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: