Aktuálně

21.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

- v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

Podrobné informace naleznete zde.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat výchovnou poradkyni.

renatanemcova@seznam.cz18.05.2020

Vážení rodiče, milé děti,

i v dnešní složité době musíme hledět do budoucna a zabývat se již příštím školním rokem 2020/2021, který nám započne 1.9.2020. Jsme rádi, že i v příštím školním roce jsme schopni vám nabídnout možnost uměleckého vzdělání v naší škole a vyhovět tak vašemu zájmu, který je rok od roku vyšší. Na počátku jsou nezbytné administrativní kroky, jako je zápis, jehož termíny na jednotlivých pobočkách naleznete zde a také vyplnění přihlášky elektronickou formou, kterou naleznete zde. Počet volných míst je omezen, tak neváhejte a pošlete nám přihlášku co nejdříve. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. art. Martin Staněk - ředitel

zuš Folklorika, s.r.o.04.05.2020

Informace k obnovení osobní přítomnosti ve škole

Na základě pokynů MŠMT si Vás dovolujeme informovat, že bude obnovena osobní přítomnost ve škole, a to následovně:

od 12. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku

od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně

Nadále bude probíhat vzdělávání na dálku.

Zákonní zástupci obdrží mailem informace o organizaci vzdělávání v naší škole, aby mohli potvrdit účast žáka na vzdělávacích aktivitách.

Žák může být ve škole osobně přítomen, pokud nemá příznaky virového infekčního onemocnění a nepatří mezi osoby s rizikovými faktory (viz příloha).


Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny je:

· sdělení zákonného zástupce vyjadřující zájem o zařazení svého dítěte do těchto školních skupin zaslané prostřednictvím mailu třídní učitelce

(v případě žáků 9. ročníku do 6. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 15. 5. 2020)

· čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vyplněné a podepsané zákonným zástupcem (viz příloha), toto prohlášení budeme vybírat v den prvního vstupu žáka do školy


Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Alena Horáková

ředitelka školy

Čestné prohlášení potřebné pro zařazení žáka do výuky najdete zde<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 25. 5. 2020

Svátek má Viola
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: