Aktuálně

04.05.2020

Informace k obnovení osobní přítomnosti ve škole

Na základě pokynů MŠMT si Vás dovolujeme informovat, že bude obnovena osobní přítomnost ve škole, a to následovně:

od 12. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku

od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně

Nadále bude probíhat vzdělávání na dálku.

Zákonní zástupci obdrží mailem informace o organizaci vzdělávání v naší škole, aby mohli potvrdit účast žáka na vzdělávacích aktivitách.

Žák může být ve škole osobně přítomen, pokud nemá příznaky virového infekčního onemocnění a nepatří mezi osoby s rizikovými faktory (viz příloha).


Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny je:

· sdělení zákonného zástupce vyjadřující zájem o zařazení svého dítěte do těchto školních skupin zaslané prostřednictvím mailu třídní učitelce

(v případě žáků 9. ročníku do 6. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 15. 5. 2020)

· čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vyplněné a podepsané zákonným zástupcem (viz příloha), toto prohlášení budeme vybírat v den prvního vstupu žáka do školy


Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Alena Horáková

ředitelka školy

Čestné prohlášení potřebné pro zařazení žáka do výuky najdete zde30.04.2020

Informace pro rodiče našich budoucích prvňáčků

Vážení rodiče!

Ve školním roce 2020/21 budeme otevírat 2 třídy. V měsíci červnu pro Vás připravujeme schůzku, na které se dozvíte všechny informace, které potřebujete vědět o organizaci začátku školního roku Vašeho prvňáčka.

O přesném termínu Vás budeme včas informovat na základě vývoje COVID – 19.

Děkujeme za Vaši spolupráci během letošního netradičního zápisu.

Na Vaše děti se moc těšíme!

Možnost prostudování desatera pro rodiče budoucích prvňáčků je zde.

Přehled přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde27.03.2020

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

Lhotská 500, Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel. 572 598 105

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021

Vážení rodiče našich budoucích prváčků,

dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat o průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost o přijetí nebo o odklad můžete zasílat těmito způsoby:

- Osobním doručením do kanceláře školy v úřední dny v pondělí, nebo ve středu od 9-11h, kde Vám bude potvrzeno přijetí žádosti, od 6. - 29. 4. 2020

- Poštou na adresu: ZŠ Ostrožská Nová Ves, Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves

- E-mailem s elektronickým podpisem na adresu zsostrnves@uhedu.cz

- Datovou schránkou na adresu mmdmneu

K žádosti o přijetí je potřeba přiložit Zápisní list žáka a kopii rodného listu dítěte.

K žádosti o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte k žádosti přiložit:

1. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

2. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Všechny formuláře žádostí a Zápisní list najdete na www stránkách školy.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy

Žádost o přijetí najdete zde

Zápisní list najdete zde

Žádost o odklad najdete zde<< <   ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 9. 7. 2020

Svátek má Drahoslava
Celý rok

Blížící se akce

13. červenec 2020 -->>zbývá: 4 dny

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: