Aktuálně

03.05.2018

ak2018Pozvánka na Akademii ZŠ

U nás v družince nezahálíme ani na konci školního roku, pilně se připravujeme na naši Akademii, která se bude konat už 16.5. ve středu v 17 hod. a to v krásných prostorách kulturního sálu. Moc se na Vás všechny těšíme, básničky už umíme, písničky ladíme a ani ručičky nezahálí, už máme dárečky pro maminky i pozvánky na tu slávu jsou hotové :)

Moc se na Vás těšíme

Mgr. N.Gabrhelová a A.Pilčiková

plakát zde »»»30.04.2018

Přehled přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019

najdete zde »»»27.04.2018

DEN ZEMĚ V PARKU ROCHUSdz2018

Letošní Den Země jsme oslavili již s dvoudenním předstihem. Podobně jako v předcházejících letech jsme svátek naší planety strávili v přírodě. V pátek 20. dubna jsme se vydali do přírodně-kulturního areálu parku Rochus, který byl kdysi dříve vojenským cvičištěm a dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny.
Hned ráno jsme vyjeli od školy do Uherského Hradiště a od zimního stadionu jsme se Vinohradskou ulicí vydali nahoru směrem k Rochusu. Po přibližně 2 km procházky jsme přišli ke správní budově tohoto areálu, kde už na nás čekali pracovníci parku. Po krátké přestávce svačinu jsme se nejdříve šli podívat k barokní kapli sv. Rocha, která je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště.
Odtud jsme se pak vrátili zpět do místního skanzenu, muzea lidové architektury, kde jsme se mimo jiné mohli vrátit v čase do vesnického prostředí konce 19. a začátku 20. století.
Tady jsme se rozdělili do 5 skupin a začal zábavně naučný výukový program, který si pro nás zaměstnanci parku Rochus připravili. Zatímco si to žáci 2. stupně vykračovali na rozhlednu Rovnina, ti mladší z naší školy měli příležitost projít si a prohlédnout jednotlivá stavení a dozvědět se tak mnoho zajímavého ze života našich předků. Asi nejzajímavějším stanovištěm, kde se děti mohly opravdu „vyřádit“, byla výroba cihel z hlíny, tzv. kotovic, které byly v té době běžným stavebním materiálem.
Krátce po 11. hodině jsme s dětmi 1. stupně naši exkurzi na Rochusu zakončili. Přibližně ve stejném čase se z výšlapu na rozhlednu Rovnina vraceli žáci 2. stupně, kteří nás tak vystřídali na svém výukovém programu, který byl i pro ně připraven v areálu skanzenu.
Počasí nám tento den skutečně přálo, už dopoledne se teploty vyšplhaly ke 20´C a my jsme si tak oslavu svátku naší planety moc příjemně užili.

Pavla Sedláčková, organizátorka akce

více fotek ve fotogalerii

další fotky zde »»»<< <   ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 16. 10. 2018

Svátek má Havel
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: