Aktuálně

06.03.2020

Karanténní opatření

Na základě aktuální výzvy Krajské hygienické stanice ve Zlíně a nařízení ministra zdravotnictví žádám všechny žáky a zaměstnance školy, kteří byli během jarních prázdnin na dovolené v Itálii, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři a zahájili domácí karanténu. Pokud se tato výzva vztahuje na Vaše děti, sdělte tuto skutečnost vedení školy emailem zsostrnves@uhedu.cz nebo SMS zprávou na číslo 607874329.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy

Dokument Ministerstva zdravotnictví je k nahlédnutí zde

Dokument z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje zde28.02.2020

Inzerát22.02.2020

Den pátý - pátek 14. 2. 2020

Pátek byl posledním projektovým dnem. I tento den jsme využili k tomu, abychom se vzájemně poznali a dozvěděli se o sobě další nové věci. Tentokrát jsme zabrousili do oblasti kulturní. Další zajímavou aktivitou byla bezesporu výuka tanců, při kterých jednotlivé státy prezentovaly svoji národní kulturu. Úkolem každé země, bylo připravit si tanec, který nejprve žáci předvedli a pak jej naučili všechny ostatní. Tance byly rozmanité a všichni se s velkou chutí vrhli do nácviku. My jsme si pro naše hosty připravili tance z naší oblasti Dolňácko. "Hucká sedlcká" šla všem skvěle!

Tato aktivita měla za cíl nabídnout žákům poznání, že je Evropa multikulturním hodnotovým společenstvím států, které mají každý svoji vlastní identitu.

Poté jsme se společně přesunuli do společenského sálu. Velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijal poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský, který přijel za našimi žáky a také hosty diskutovat o práci politika, poslance, významu EU a o všem, co nás zajímalo. Této akce se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku a také zájemci z řad rodičů, přátel školy a široké veřejnosti. Bylo to velmi příjemné povídání, do kterého se naši žáci se zájmem zapojili.

Poslední aktivitou, ve které mohli žáci zúročit všechny poznatky, které buď znali už z dřívějška, ale také ty, které během projektového týdne získali, byl soutěžní kvíz. Jeho tématem byla podle očekávání Evropa a Evropská unie. O vítězství se utkalo celkem osm šestičlenných mezinárodních týmů, odměna čekala na ty týmy, které se umístily na prvních třech místech.

Foto z pátého dne najdete zde

Erasmus+ 5. den

Závěrem malé shrnutí.

Naši školu navštívilo 11 dospělých a 30 žáků z pěti zemí. Všichni žáci byli ubytováni v rodinách. Velké díky patří Vám, kteří jste do svých rodin žáky přijali. Díky za Vaši ochotu, příspěvek na rautový stůl, za aktivity, které jste pro hosty připravili.

Prožili jsme společně týden, při kterém jsme vzájemně poznávali nejen Evropu, ale především sebe vzájemně. Navázali jsme nejen partnerství , ale mnohdy také přátelství. Jsme pyšní na to, že naše škola účast v mezinárodních projektech může našim žákům nabídnout.

Poděkování patří všem učitelům a zaměstancům školy a především týmu, který měl připravu a průběh celého projektového týdne na starost.

Díky za program Erasmus+, díky EU za finanční podporu tohoto projektu.

Erasmus+ logo

Během tohoto projektového týdne proběhlo také setkání koordinátorů, kteří hodnotili dosavadní projektovou práci a aktivity, které jsou nedílnou součástí projektu. Byly naplánovány další aktivity a také termín třetího projektového setkání, které se uskuteční ve Francii v Brodeaux. Tohoto projektového setkání se zúčastní také osm žáků naší školy. Setkání je naplánováno na květen 2020.

Adéla Botková<< <   ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: