Aktuálně

13.10.2020

Úřední dny v době distanční výuky:

Út 9.30 - 11.30 hodin

Čt 9.30 - 11.30 hodin13.10.2020

INFORMACE O DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě nařízení MŠMT je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci 1. i 2. stupně budou vzděláváni distančně. Rodiče obdrží podrobnější informace od třídní učitelky e-mailem.

Distanční vzdělávání je povinné. V případě nemoci nebo absence z jiného důvodu je potřeba žáka řádně omluvit obvyklým způsobem.

Školní družina a školní kluby nejsou v provozu.

Žáci mají možnost i během distanční výuky odebírat oběd do jídlonosiče. Rodiče obdrží podrobnější informace e-mailem.

Pokud nemají žáci o oběd v době distanční výuky zájem, je potřeba odhlásit se u vedoucí školní jídelny.

26. říjen a 27. říjen 2020 jsou vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. V tyto dny nebude probíhat distanční výuka a není zajištěn oběd.09.10.2020

Informace o zajištění střídavé výuky na 2. stupni

12. – 16. 10. 2020

distanční vzdělávání: 7. třída, 9. třída

prezenční výuka: 6. třída, 8. A, 8. B

19. – 23. 10. 2020

distanční vzdělávání: 6. třída, 8. A, 8. B

prezenční výuka: 7. třída, 9. třída

Rozvrh on-line výuky během distančního vzdělávání obdrží žáci i rodiče od třídní učitelky. Distanční vzdělávání je povinné. V případě nemoci nebo absence z jiného důvodu je potřeba žáka řádně omluvit obvyklým způsobem.

Žáci mají možnost i během distanční výuky odebírat oběd ve školní jídelně, ale pouze v obvyklém čase stanoveném rozvrhem na začátku školního roku. Pokud žáci nemají o oběd v době distanční výuky zájem, je potřeba odhlásit se u vedoucí školní jídelny.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. V tyto dny nebude probíhat ani distanční výuka.

28. 10. 2020 je státní svátek.

29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.<< <   ... 10 11 12 13 14 15 16   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 3. 2021

Svátek má Kamil
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: