Aktuálně

09.02.2021

Jak se bavíme v přírodopisu

Distanční výuka neumožňuje žákům vyzkoušet si některé věci prakticky tak, jak byli zvyklí ve škole. Proto se snažíme vynahradit si laboratorní práce „domácími úkoly“. Pro mnohé žáky je to příjemná změna a opravdu se snaží plnit úkoly co nejlépe. Důkazem toho jsou jejich práce. Jen je škoda, že se jich na stránky školy nevejde mnohem víc. Tak aspoň malá ukázka.

Renata Němcová09.02.2021

Robotická soutěž on-line

Badatelé ze třídy 3. A se nevzdávají! V sobotu 6.2. se zúčastnili robotické soutěže, kde si mohli vyzkoušet postavit svého robota. Podle zadání musel robot umět uklidit 16 vršků postavených v určeném prostoru. Další disciplína se jmenovala „Čára“. Úkolem bylo vyrobit robota, který by uměl zajet vytýčenou trasu čarou co nejrychleji. „Robotiádu“ organizovala VIDA centrum z Brna. Celá soutěž proběhla on-line. Za přísných hygienických podmínek se na průmyslové škole kluci mohli učit takové roboty stavět. Těšíme se, že příští „Robotiáda“ proběhne už v Brně a kluci budou moci zrealizovat své nové nápady ve zvláštní kategorii: Free style.

Mgr. Denisa Hanáčková26.01.2021

Přírodovědci ze 4.B

V rámci distanční výuky se ve 4.B snažíme využít domácího prostředí k různým pokusům. Zúčastnili jsme se Ptačí hodinky (celostátního sčítání ptáků přilétajících do krmítek). Vyrobili si svůj koloběh vody na okně. Pozorujeme, co stane s cibulí, když ji dáme do vody. Zjišťujeme, jaký vliv na klíčení hrachu má světlo, voda a půda. Nahlédli jsme do VIDA Brno, zatím alespoň prostřednictvím webových stránek, kde jsme se inspirovali na pokusy s vodou. Někdy se zapojili i rodiče, děkujeme za pomoc a podporu.

Mgr. Hana Drštičková<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 3. 2021

Svátek má Kamil
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: