Aktuálně

02.12.2019

Putovní pohár mladých přírodovědců

Ve středu 27. listopadu se vybraní žáci 5. třídy zúčastnili soutěže o Putovní pohár mladých přírodovědců. Soutěž se konala na Základní škole ve Starém Městě a zúčastnili se jí žáci ze šesti různých škol. Soutěž se skládala z testu přírodovědných znalostí a plnění praktických úkolů. Nejdříve jsme postupně procházeli pěti stanovišti a sbírali body za své znalosti. Poznávali jsme zástupce rostlin, potom jsme určovali živočichy, exotické koření a cizokrajné plody. Taky jsme třídili odpad. V přírodovědném kroužku Leguánek jsme pak měli možnost prohlédnout si malou ZOO. Nakonec jsme řešili úkoly s živými plazy. Celkově jsme získali 115 bodů a umístili se na 2. místě.

Leona Sucháňová, 5. třída

mladý chemik 1
Další fotky najdete zde


28.11.2019

Projektový den – „Obec Ostrožská Nová Ves“

Ve třetím ročníku naší základní školy se žáci učí o místě, kde žijí, tedy o Ostrožské Nové Vsi. V rámci tohoto tématu si uvědomují a následně si taky prací s mapami na interaktivní tabuli ověřili, že jejich obec je součástí nejen České republiky, ale taky Evropy a celé Země. Děti dál pracovaly ve dvou skupinách a vytvářely plán své vesnice. Pod vedením třídní učitelky započaly práci zakreslením hlavní silnice vedoucí přes Ostrožskou Novou Ves, z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště. A taky umístěním významných orientačních bodů. Například kostela, základní školy, obecního úřadu, vlakového nádraží nebo hasičské zbrojnice. Krásnou prezentaci o historii i současnosti obce na interaktivní tabuli s konkrétními ukázkami vlajky nebo pečeti Ostrožské Nové Vsi si pro ně připravila paní Pleváková, asistentka starostky. O kronikách jim vyprávěla paní Mgr. M. Vajdíková, kronikářka obce, která dětem přinesla ukázat konkrétní kroniky. A také jim vysvětlila, že i v této oblasti došlo k pokroku od ručního zapisování ke kronikám v elektronické podobě. Tím se děti dostaly k současnosti a vypracovaly připravený pracovní list, v němž postupně využily znalosti z výuky matematiky i českého jazyka. Na závěr projektového dne obě skupiny žáků prezentovaly svou práci – plán Ostrožské Nové Vsi. Přičemž dospěly k závěru, že jejich obec je krásným místem pro život.

Mgr. Jitka Truclová

projekt 127.11.2019

Academic school - Dětská vědecká konference

V úterý 19. listopadu se 6 žáků zúčastnilo Dětské vědecké konference v UH. Na této akci vystoupili s prezentacemi o Československé armádě, Sametové revoluci, netopýrech, želvuškách a nejzajímavějších zvířatech světa. Prezentovalo se ve dvou sekcích: humanitní a přírodovědné. Přednášelo se ve dvou hlavních časových úsecích. Ty byly od sebe rozděleny Cacao breakem. Ten, jak už název napovídá, byl přestávkou na svačinu, ale hlavně na kakao, které bylo v kelímcích na stolech na chodbě. Další prezentace od žáků z jiných škol byly z humanitní sekce např.: O knihách Davida Walliamse, Bitva v Kurském oblouku a Fašistických státech. V přírodovědné sekci byla témata např.: O DNA a pokus s Coriolisovou silou. Já, jako jeden z žáků reprezentujících naši ZŠ, jsem s touto akcí velmi spokojen a rozhodně mi hodně přinesla.

Martin Šálek, 9. třída

konf 1 konf 2<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 5. 12. 2019

Svátek má Jitka
Celý rok

Blížící se akce

16. prosinec 2019 -->>zbývá: 11 dní

Vánoční dílničky


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: