Aktuálně

22.11.2018

Dětská vědecká konferencevkon2018

V naší škole podporujeme a rozvíjíme nadané žáky. Děti mají možnost pracovat v různých kroužcích, zapojovat se do projektů. Organizujeme exkurze a workshopy. Umožňujeme žákům se účastnit na soutěžích a olympiádách.

Letos podruhé měli možnost dva žáci prvního stupně reprezentovat školu na Dětské vědecké konferenci, která se konala 20. 11. 2018 v Uherském Hradišti . Tuto akci pořádá Academic school pod záštitou Oniverzity Palackého Olomouc a ve spolupráci s Mensou ČR. Letos to byl Karel Jahodík a Jakub Mahdalík ze 4.ročníku. Účast na konferenci je umožněna pouze žákům, kteří mají mimořádný a dlouhodobější zájem o nějaký obor. Oba chlapci se na ni nejprve museli pečlivě připravit a vypracovat prezentace na téma, kterému se delší dobu věnují. Karel Jahodík se zaměřil na téma Letadla, Jakub Mahdalík zpracoval prezentaci o zlatu.

Už při přípravě prezentací si vyzkoušeli práci vědeckého pracovníka. Sbírali, třídili a zpracovávali informace. Při prezentaci si pak vyzkoušeli a posilovali dovednost zaujmout posluchače, stručně řečeno „umět své znalosti prodat“.

Pro Karla i pro Jakuba byla účast na konferenci výbornou zkušeností a určitě i motivací pro další badatelskou činnost.

Mgr.Alena Horáková

více fotek ve fotogalerii22.11.2018

Putovní pohár mladých přírodovědcůmp2018-1

Žáci pátého ročníku, ve složení Karolína Kotačková, Lukáš Beníček, Sára Wilimová, Radka Hastíková a Jiří Trávníček, reprezentovali naši školu v přírodovědné soutěži, která se konala ve Starém Městě. Porovnávali svoje vědomosti s dalšími týmy mp2018-2základních škol v oblasti ekologie, teraristiky, poznávali a třídili rostliny, koření, plody, živočichy. Společně uspěli též v teoretickém testu znalostí a umístili se tak z 28 týmů na krásném 14. místě. Těmto žákům patří velká pochvala za nadšení, přípravu, spolupráci a reprezentaci naší školy!

Mgr. Jitka Simerská20.11.2018

100cr100 let Československa

Dne 25.10. 2018 se v Ostrožské Nové Vsi pokládaly věnce na Pomník obětem a Pomník 2. světové války u příležitosti oslav vzniku 100. výročí Československa. Od obecního úřadu vyšel slavnostní průvod s muzikou. Kladení věnců se zúčastnili i hasiči. Členové novinářského kroužku recitovali báseň Cestička k domovu. Díky školnímu sboru zazněla i Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku. Na závěr tohoto slavnostního odpoledne pronesl projev i pan starosta.

Šimon Svoboda, 6.B<< <   ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 7. 2019

Svátek má Libor
Celý rok

Blížící se akce

07. srpen 2019 -->>zbývá: 15 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


27. srpen 2019 -->>zbývá: 35 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: