Aktuálně

11.04.2018

špp2018Školení první pomoci pro prvňáky

Žáci prvního ročníku ZŠ se v prvouce učí o dopravě ve městě i na vesnici. A od toho se odvíjí téma bezpečnosti a postupu při přivolání pomoci k nehodě, zranění, trestnému činu nebo požáru. A proto obě třídy navštívil 21.3. záchranář a lektor ZZS Zlínského kraje. Dětem představil kamaráda velkého plyšového medvěda Míšu, který sloužil jako figurant v jednotlivých situacích ohrožení lidského života. Důraz byl kladen na přivolání dospělé osoby a znalost telefonních čísel hasičů, záchranné služby a policie. Žáčci se záchranářem nadšeně spolupracovali a na závěr dostali všichni za krásnou práci nejen pochvalu, ale i diplom a přívěšek z reflexního materiálu. I tato netradiční forma výuky přispěla k bezpečnosti dětí.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii10.04.2018

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2018/19

Zápis do I. ročníku školního roku 2018/19 proběhne v úterý 17.4.2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2018/19

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2018/19 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy10.04.2018

Nejmenší čtenářinč2018

Žáci I.B v rámci výuky čtení navštívili v prvním školním pololetí starou místní knihovnu a nyní, ve druhém pololetí, i knihovnu novou. Byli velmi mile překvapeni krásným prostorem, uspořádáním i vybavením tohoto důležitého zařízení Ostrožské Nové Vsi. Po seznámení se s knihovnou,kterou nás provedla vedoucí paní Uherková, jsme měli možnost shlédnout výstavu obrazů M. Bauera. Poté se třídy ujala paní Pleváková z obecního úřadu Ostrožské Nové Vsi. Pokračovali jsme prohlídkou nového obecního úřadu, pošty i kina. Tam jsme exkurzi zakončili promítnutím krátké pohádky Pat a Mat. Ve třídě se žáci dohodli, že taky přispějí k výzdobě knihovny a společně vytvořili obrázek krajiny technikou enkaustika. Ten jsme zanesli do knihovny, kde jsme se náhodou potkali s panem Bauerem, jenž nás pozval na návštěvu jeho ateliéru. Toto pokračování naší exkurze bude jistě přínosem nejen do výtvarné výchovy.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek ve fotogalerii<< <   ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 12. 2018

Svátek má Dana
Celý rok

Blížící se akce

17. prosinec 2018 -->>zbývá: 6 dní

Vánoční dílničky a Den otevřených dveří - 8.00 - 13.00 hod.


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: