Aktuálně

07.01.2020

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Těsně před odchodem na vánoční prázdniny, ve středu 18. prosince 2019, proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnili se 4 žáci - tři z 9. ročníku a jeden z 8. ročníku. Soutěžící přednesli krátkou ústní prezentaci na vylosované téma („My Family“, „My House“, „My Hobbies“ a „Food/Drink/Shopping“), odpovídali na zvídavé dotazy porotců (členy soutěžní poroty byli učitelé angličtiny Jacqueline Lažek a Michal Orava) a popisovali obrázek vztahující se k vylosovanému tématu.

Úroveň soutěžících byla vysoká a nebylo lehké vybrat medailisty. Porota se nakonec shodla na pořadí vítězů:

1. Jakub Stloukal (9. tř.)
2. Magda Lukešová (9. tř.)
3. Štěpán Lažek (9. tř.)

Jakub Stloukal a Magda Lukešová na prvních dvou místech postoupili do okresního kola, které se uskuteční v únoru. Čestné uznání za účast a předvedený výkon získal také René Vaculík (8. tř.).

Ing. Michal Orava

AJ 103.01.2020

Vánoční tvořivé dílny ve Slováckém muzeu

V předvánočním čase jsme s žáky 5. třídy navštívili Vánoční tvořivé dílny ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Cestou do muzea jsme si prošli vánočně vyzdobené Uherské Hradiště a na trzích nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. V muzeu se děti rozdělily do tří skupinek a na daných stanovištích si každý vyrobil vánoční váček na dárek, vystříhal, slepil a namaloval anděla z modrotisku a natrénoval vykrajování lineckého cukroví. Čas rychle utíkal, a tak si jen ti nejrychlejší a nejzvědavější stihli prohlédnout stálou výstavu zachycující zvyky a tradice na Slovácku nebo výstavu s názvem Modrobílý svět. Plni zážitků jsme se vraceli domů a už se všichni těšili na Vánoce.

Jana Melichárková

Dílny 1 Dílny 202.01.2020

Mezinárodní projekty v naší škole

CO-Education: Europe – a communityofvalues/ Společná školní výuka: Evropa – společenství hodnot

Už na začátku školního roku jsme informovali, že jsme byli úspěšní v rámci výzvy Erasmus+, která podporuje mezinárodní spolupráci škol, a získali jsme od EU finanční podporu našeho projektu, kterého se účastníme společně s dalšími pěti zahraničními školami.

V termínu od 7. – 11. 10. 2019 proběhlo na řeckém ostrově Kréta první projektové setkání, kterého se zúčastnili čtyři zástupci naší školy. Během tohoto setkání jsme se zúčastnili mnoha zajímavých aktivit, workshopů a exkurzí. Témata, kterým jsme se věnovali: eTwinningové projekty a platforma eTwinning, metoda Persona Dolls, bezpečný internet apod. Důležitou součástí byla volba loga našeho projektu i podrobné plánování dalších mezinárodních setkání, kterých se zúčastní také žáci. Dokumentaci z tohoto setkání najdete na odkaze: www.zsonves.rajce.idnes.cz a nafacebookovém profilu naší školy.

Jak už bylo zmíněno, během tohoto setkání bylo voleno logo celého projektu. Každá země přivezla své nejlepší návrhy, které vybírali samotní žáci jednotlivých škol. Tyto návrhy se pak utkaly v mezinárodní soutěži. Mezi tři finalisty postoupila hned dvě naše loga. Autorkami jsou Aneta Lukášová z 9. třídy a Amálie Červenáková z 6. třídy. Třetím finalistou bylo logo ze španělské školy. Velká gratulace patří oběma děvčatům, protože jejich loga splnila všechna kritéria a jsou opravdu velmi povedená. Vybrat vítěze nebylo jednoduché. A jak tedy soutěž dopadla? Vítězným logem, které se objeví na všech projektových materiálech, je logo Anety Lukášové. Poděkování patří ale všem našim žákům, kteří se do soutěže zapojili.

Všechny partnerské školy se v současné době připravují na druhé mezinárodní setkání, které se uskuteční v České republice v naší škole v termínu od 10. – 14. 2. 2020. Naši obec navštíví celkem 10 učitelů a 30 žáků z Francie, Španělska, Turecka, Řecka a Švédska. Tým učitelů naší školy pilně připravuje program, všechny aktivity budou zaměřeny na získávání informací o Evropské unii. Setkání začne v pondělí 10. 2. v Praze. Navštívíme Evropský dům, který je ideálním místem pro čerpání aktuálních informací o EU, pro setkávání se nad evropskými tématy, ale i místem chytré zábavy a sebevzdělávání. Novoveští žáci i učitelé se společně se svými hosty zúčastní přednášky s názvem „Euromýty a fakenews.“ Na příkladu toho, co nám Brusel zakazuje či nezakazuje, si budeme moci vyzkoušet, jak funguje naše mysl a proč tak snadno věříme poplašným zprávám – od údajných zákazů igelitek, rumu, vysavačů, hranolků až po údajný předpis nařizující prodávat pouze rovné okurky.

V Ostrožské Nové Vsi nás bude v úterý 11. 2. 2020 čekat oficiální přivítání zástupců všech partnerských škol. Na toto setkání zveme nejen rodiny, které přijmou do svých rodinzahraniční žáky, ale také zájemce z řad široké veřejnosti. Všechny školy budou mít připravenou prezentaci své školy, ale také obce a země.

V celotýdenním programu nebude chybět prohlídka naší školy, prezentace obce, návštěva Zlína, Uherského Hradiště apod. Rádi bychom navštívili Baťovo muzeum a seznámili naše hosty s historií obuvnické firmy, kterou založil významný zlínský podnikatel a vizionář. Tomáš Baťa je pak příkladem českého ševce, který se stal Evropanem. Právě toto téma se nám do našeho projektu skvěle hodí.

K aktivitám, které jsou vždy velmi vítanými a oblíbenými u všech zahraničních účastníků, je účast ve vyučovacích hodinách. Tyto vyučovací hodiny budou zaměřeny na získávání informací o EU a připraví si je jak naše paní učitelky, tak zaměstnanci evropských center v našem kraji. Získané znalosti budou ověřovat a poměřovat účastníci v závěrečném kvízu, který bude věnován EU.

Další zajímavou aktivitou bude bezesporu také výuka tanců, při kterých budou školy prezentovat svoji národní kulturu. Tato aktivita má za cíl nabídnout žákům poznání, že je Evropa multikulturním hodnotovým společenstvím států, které mají každý svoji vlastní identitu. Evropská identita je pak poznáním sebe ve vztahu k jiným. Uvědoměním si shody ale také odlišnosti mezi lidmi, národy a státy.

V pátek 14. 2. navštíví naši školu poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský. Žáci budou mít příležitost zeptat se na to, co všechno práce europoslanceobnáší. I na tuto besedu zveme zájemce z řad veřejnosti. Pozvánky na akce pro veřejnost se objeví na stránkách naší školy www.zsonves.cz a nafacebookovém profilu ZŠ Ostrožská Nová Ves.

Zahraniční žáci budou během setkání ubytováni v rodinách. Chtěli bychom už předem poděkovat rodičům, kteří umožňují svým dětem účast v těchto projektech a přijímají do svých rodin zahraniční žáky. Moc si takové podpory vážíme.

Adéla Botková

logo 2 Kréta 1
logo 1 Kréta 2<< <   ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: