Aktuálně

18.11.2020

4.B ve vlastivědě cestovala po ČR

Cestovala? V dnešní době? V naší třídě jsme vymysleli, jak na to vyzrát. Děti si vybraly své oblíbené místo v České republice, vyhledaly fotografie, přichystaly si o něm krátké vypravování (zajímavost, proč si místo vybraly...) a na závěr otázku pro spolužáky. Vše jsme spojili do prezentace a cestovatelská hodina v rámci distanční výuky mohla začít. Každý z nás se dozvěděl něco nového o naší vlasti, ale i o našich spolužácích.

Troufnete si poznat, kam všude jsme zavítali?18.11.2020

Prvňáčci v době distanční výuky

Šest týdnů – tak dlouho trvala prezenční výuka od začátku školního roku do dne, než se v důsledku vládních opatření školy zase zavřely. Ale i za tuto krátkou dobu se i ti nejmenší, děti prvních tříd, nejen seznámily s novým školním prostředím, paní učitelkou a sými spolužáky, ale také se „stihly“ naučit prvních pět písmen a počítat v oboru do pěti. A i když se může zdát, že to nejsou základy zvlášť pevné, v době distančního vzdělávání a online výuky jsme stavěli právě na nich. Díky skvělé spolupráci rodičů, bez kterých by v případě prvňáčků online ani offline výuka nebyla možná, jsme se malými krůčky posouvali ve vzdělávání dále. Kromě každodenních online hodin českého jazyka a matematiky pracovali rodiče s dětmi velmi zodpovědně a poctivě i na úkolech v ostatních předmětech, které byly zadávány offline. Pomocníkem k této práci mohla být dětem i rodičům videa, ve kterých jsme názorně vysvětlovaly, jak s jednotlivými úkoly pracovat. A přestože práce nebylo málo, možná ne vždy to doma šlo všechno snadno a hladce a vyžadovalo to někdy velké úsilí a třeba i „pevné nervy“ rodičů, děti se v době distanční výuky posunuly zase o kus dále, mnozí z nich už hezky plynule čtou slabiky i celá slova a dokáží dobře sčítat i odčítat až do sedmi. Pověstnou třešinkou na dortu byl zájem dětí pracovat i na dobrovolných úkolech, jakými bylo například tvoření z podzimních přírodnin. Kromě fotografií splněných úkolů a videoukázek čtení jsem tak dostávala krásné obrázky s nádhernými výtvory dětí. Velká pochvala dětem, obrovské poděkování rodičům – to jsou poslední slova, kterými bych shrnula toto nelehké období.

Pavla Sedláčková, 1.A16.11.2020

Změny v organizaci výuky od 18.11.2020

Ve středu 18. 11. 2020 je na základě rozhodnutí MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Žáky si v tento den před školou vyzvednou třídní učitelky, vyučování bude probíhat podle rozvrhu za dodržení hygienických zásad. Žáci musí mít během celého pobytu ve škole roušky.

Od 18. 11. mohou žáci 1. a 2. ročníku navštěvovat školní družinu. Provoz ranní družiny zajištěn není.

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou obědvat ve školní jídelně. Žáci 3. - 9. ročníků pokračují v distančním vzdělávání, oběd mohou odebírat do jídlonosičů. Příjem jídlonosičů probíhá každý den do 10 h. v prostorách za školní jídelnou základní školy, výdej bude probíhat od 13-14 hodin na témže místě.<< <   ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: