Aktuálně

14.11.2020

Kroužek badatelů on-line

Badatelé ze 3. A nezahálí. Během distanční výuky jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o teplotě a hmotnosti. Nejvíce se nám líbí pokusy a měření, které nám odhaluje různé fyzikální a chemické zákonitosti. Dozvěděli jsme se například, že teploměr může obsahovat různé kapaliny-rtuť nebo líh. Také jsme zjistili, proč je v iglú teplo. Překvapilo nás také, jak velké horko je na Slunci. Prostě, věda nás baví, i když je on – line.

Mgr. Denisa Hanáčková14.11.2020

Distanční výuka s žáky 3. A

To jsou ale novinky! Učit se vyjmenovaná slova on-line, pomocí počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů? To by nás ani ve snu nenapadlo. A přece je to skutečnost. Děti se dnes pomocí moderní techniky mohou vzdělávat. A jde jim to velmi dobře. Až se mi tají dech, když vidím, s jakou samozřejmostí děti zvládají ovládat nejmodernější technologie. O to více musím smeknout před rodiči, kteří děti podporují a učí se společně s nimi zkrotit tu dnešní nezkrotnou techniku. A ještě jedna vlastnost je tak důležitá pro vzdělávání v této době. Je to trpělivost. Ta každodenní mravenčí práce s jakou rodiče dokážou své děti v učení podporovat. Díky Vám! Věřím, že toto úsilí se přetaví na ty nejlepší základy pro budoucnost Vašich dětí.

Mgr. Denisa Hanáčková13.11.2020

Přírodovědný klokan

I letos proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Letos se této soutěže zúčastnilo na naší škole 35 žáků. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a gratulujeme k výkonům.

Nejlepší řešitelé:

1. Šimon Svoboda 8.B
2. Iva Číhalíková 9.
3. Adriana Lučná 8.B
4. David Žejdlík 9.
5. Michal Taťák 9.

Renata Němcová<< <   ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: