Aktuálně

19.12.2019

Vánoční besídka ve školní družině

V úterý 17. prosince jsme v odpoledních hodinách připravili pro děti ze školní družiny vánoční besídku. Školní družinu prozářil vánoční stromeček a provonělo vánoční cukroví. Provázejí program byl sestaven z vystoupení dětí, které nám předvedly svůj um v podobě krásné recitace, zpěvu i hře na hudební nástroje. Při této vánoční atmosféře byly rozdány malé dárečky všem dětem a vyhlášeny i nejšikovnější děti z každého oddělení. Během besídky jsme si zazpívali vánoční koledy za doprovodu kláves, na které hrála paní vychovatelka. Vánoční besídku provázela velmi příjemná atmosféra, navazující na nadcházející vánoční svátky.

Za družinu: Bc. Taťana Jurásková, Mgr. Markéta Vávrová, Alena Pilčíková, DiS

Besídka 1
besídka 219.12.2019

Exkurze žáků 9. třídy

V úterý 3. 12. navštívili žáci 9. třídy SPŠ a OA v Uherském Brodě. Na úvod je přivítal pan ředitel a seznámil je s programem, který byl pro ně připraven. Poté následovala virtuální prohlídka školy a seznámení se studijními a učebními obory, které škola nabízí. V druhé části dopoledne si pak žáci prohlédli školu a měli možnost nahlédnout do dílen, kde probíhá praxe žáků jednotlivých oborů. Na závěr navštívili 3D kino.
Ve čtvrtek 5. 12. čekal pak žáky 9. třídy „Zážitkový den“ na SŠPHZ v Uherském Hradišti. I zde se žáci seznámili s nabídkou učebních a studijních oborů a také měli možnost si spoustu věcí sami vyzkoušet. Exkurze byla ukončena návštěvou mobilního Planetária.

exkurze 1 exkurze 2
exkurze 3 exkurze 419.12.2019

Milé předvánoční setkání v naší škole

Rok velmi rychle utekl a jsou tu zase Vánoce. Dne 16. prosince 2019 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegyně, kolegy a správní zaměstnance. Velmi srdečně nás přivítala v krásné, vánočně nazdobené učebně. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti pod vedením paní učitelek vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které upekly maminky a babičky. Překvapením i bylo, že některé cukroví upekly děti s paní učitelkami v nové, krásné kuchyni. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Je to hlavně nová, přírodovědná učebna – „velká poklona“.

Pak už na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové a pana učitele Mgr. Jakuba Ilíka. Vystoupení bylo úžasné! Některým z nás i ukápla slzička. Děkujeme!

Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, s novou paní zástupkyní ředitelky - byla nám představena Mgr. Adéla Botková, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Při výborném pohoštění čas rychle ubíhal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli radostné Vánoce a hlavně hodně a hodně zdraví, které všichni potřebujeme. Na závěr krásného posezení, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček a přáníčko. Bylo to moc milé! Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní zástupkyni ředitelky, paní Jitce Lukášové, paní Petře Nedomanské, paní Bc. Taťáně Juráskové a dalším kolegyním, které se o nás opravdu výborně staraly a za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem pracovníkům školy přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi, vstřícné rodiče a budování a obnovu prostor ZŠ pro naše žáky.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková.

Posezení - vánoční dílničky<< <   ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: