Aktuálně

07.03.2018

oč2018I češtinu zvládáme výborně!

Před Vánocemi již tradičně proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 žáků 9. třídy. Dvě nejúspěšnější žákyně postoupily do okresního kola, které se uskutečnilo 29.ledna na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti. Účast letos byla vysoká, celkem soutěžilo 57 žáků základních škol a gymnázií.
Obě naše dívky zaslouží velkou pochvalu, neboť v tak obrovské konkurenci se Sára Jelénková a Eliška Hanáková neztratily a umístily se na krásném 8. a 14. místě.

Mgr. Jana Melichárková26.02.2018

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 15. února 2018, v týdnu před jarními prázdninami, se konal jubilejní 10. ročník přehlídky recitátorů 1. stupně naší základní školy.
Žáci recitovali ve 3 kategoriích, jejich výkony hodnotila porota ve složení: paní učitelky Kateřina Zháňalová a Andrea Stužková, předsedou poroty byl pan Josef Vaškových, ředitel Domu dětí a mládeže v Hluku.
Ve třech kategoriích celkem soutěžilo 34 recitátorů, v každé kategorii pak porota vybrala 3 nejlepší.
Stejně jako každý rok, mohli i letos podpořit soutěžící jejich spolužáci, kteří svým hlasováním pak rozhodli o vítězích „divácké poroty“ ?

V 0. kategorii (1.třída) se umístili:
1.místo: Eliška Mahdalíková z 1.B, která ve své kategorii získal i cenu divácké poroty.
2.místo: Sára Kolajová z 1.A
3.místo : Tereza Janoštíková z 1.A

V 1. kategorii (2. a 3. třída) získaly:
1. Místo: Kateřina Lažková ze 3. třídy
2.místo: Julie Helmichová ze 2. třídy
3.místo: Lea Sucháňová ze 3. třídy

Diváckou trofej v této kategorii získal Tobiáš Dostál ze 2. třídy.

Ve 2. kategorii (4. a 5. třída) se umístili :
1.místo: Tereza Basovníková z 5.A
2. místo: Šimon Svoboda z 5.B
3. Místo: Karolína Húsková z 5.B

Z recitátorů této kategorie se divákům nejvíce líbil Šimon Svoboda z 5.B.

Všichni recitátoři zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci svých tříd ve školním kole této soutěže, vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme k jejich úspěchům a přejeme hodně štěstí v okreskovém kole soutěže, které se bude konat 1. března 2018 v Uherském Ostrohu.

Pavla Sedláčková, organizátorka soutěže15.02.2018

Jazykově nadaní žáci v naší školejnz-1

K takovým žákům patří Eliška Hanáková z devátého ročníku, která se v letošním školním roce zúčastnila hned tří jazykových olympiád, a to olympiády v českém, anglickém a také německém jazyce. Úspěšně prošla školními koly a postoupila do kol okresních.
Největšího úspěchu dosáhla v německém jazyce.
Okresní kolo této olympiá
jnz-2dy proběhlo 14. února 2018 v Uherském Brodě. Eliška soutěžila v kategorii II. A pro žáky osmých a devátých ročníků. Zde poměřila své jazykové znalosti a dovednosti s dalšími 15 žáky.
Eliška si vedla ve všech jazykových disciplínách moc dobře a získala krásné třetí místo. Gratulujeme!
Účast v každé olympiádě vyžaduje nejen poctivou práci v hodinách nebo ve školním klubu, je třeba i domácí příprava a ochota dělat ve volném čase něco navíc. Všem žákům, kteří kus svého volného času investují do sebevzdělávání, patří pochvala a obdiv. Věříme, že si jim tato investice v budoucnosti vyplatí.

Adéla Botková<< <   ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 12. 2018

Svátek má Dana
Celý rok

Blížící se akce

17. prosinec 2018 -->>zbývá: 6 dní

Vánoční dílničky a Den otevřených dveří - 8.00 - 13.00 hod.


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: