Aktuálně

16.10.2019

Základní škola i v letošním školním roce aktivní v mezinárodních projektech


Už během prázdnin nás zastihla radostná zpráva, že naše škola získala finanční podporu v rámci programu Erasmus+. Díky této finanční podpoře EU se naše škola zapojí do projektu, který umožní našim žákům i učitelům nejen pracovat společně na projektových aktivitách, ale také vycestovat do partnerských zemí, které jsou do projektu zapojeny.
Projekt s názvem "Coeducation: Europe a community of values" (Společné vzdělávání: Evropa – společenství hodnot) je naplánován na dva školní roky a je do něj zapojeno šest škol.
Hlavním koordinátorem projektu je španělská škola:
Col·legi Salesia Sant Francesc de Sales, Ciutadella, Menorka,Španělsko
Partnerské školy:
Základní škola Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, Česká republika
Edvardslundsskolan, Torshälla, Švédsko
Burhaniye Bilim Sanat Merkezi, Burhaniye, Turecko
School of Palekastro, Sitia, Kréta, Řecko
AEESP Saint-Genès Lasalle, Bordeaux, Francie

V průběhu trvání projektu se uskuteční také šest mezinárodních mobilit, do kterých se zapojí učitelé a také žáci. První mezinárodní setkání proběhlo od 7. – 11. října 2019 v Řecku. Šlo o první setkání, které je určeno pro koordinátory a organizační týmy škol. Na tomto setkání byla dohodnuta organizace celého projektu a podrobný plán všech projektových aktivit.
Druhé projektové setkání proběhne v únoru 2020 v České republice. Naše škola bude hostit cca 10 učitelů a 30 žáků ze všech partnerských škol. Třetí projektové setkání se uskuteční v květnu 2020 ve Francii a zúčastní se jej žáci i učitelé.
Ve školním roce 2020/2021 proběhnou taktéž tři projektová setkání. Čtvrté setkání, kterého se zúčastní opět žáci i učitelé, se uskuteční v říjnu 2020 ve Švédsku. Pátý výjezd určený pro koordinátory a učitelský tým je naplánován na únor 2021, proběhne v Turecku. Poslední mezinárodní setkání je určeno pro žáky i učitele a uskuteční se v květnu 2021 ve Španělsku.15.10.2019

Výtvarná soutěž „STROMY A MY“

Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže STROMY A MY, kterou pořádal DDM PASTELKA v Uherském Ostrohu. V sobotu 5. 10. 2019 proběhlo v Uherském Ostrohu na DDM Pastelka vyhlášení vítězů této výtvarné soutěže. Dvě žákyně 9. třídy – Magdalena Lukešová a Aneta Lukášová - se umístily na pěkném 6. místě, takže tímto jim gratulujeme a všem ostatním, kteří se zúčastnili, děkujeme.

Barbora Knedlíková

stromy a my14.10.2019

Pozorovali jsme dravce

27.9. 2019 měli možnost žáci naší školy zhlédnout program společnosti Zeyferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků. Během zajímavého programujsme si měli možnost prohlédnout velké množství dravců. Během poutavého výkladu jsme získali informace o tom, čím je každý z nich zajímavý a jaké má dovednosti. Pozornost všech přítomných si lektoři ověřili v soutěžích. Kromě věcných cen si mohli někteří z vítězů vyzkoušet vypuštění i přivolání dravce. Program se uskutečnil na fotbalovém hřišti, díky tomu jsme mohli sledovat lovecké schopnosti i chování dravých ptáků ve volné přírodě. Program zaujal jak žáky, tak i učitele.

Mgr. Jana Pašková

Dravci<< <   ... 25 26 27 28 29 30 31 32   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 4. 2020

Svátek má Richard
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: