Aktuálně

20.11.2019

Bobřík Informatiky


V minulých týdnech jsme se poprvé zúčastnili soutěže ze světa informatiky. Národní soutěž podporovaná MŠMT je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Tento rok jsme se zapojili s šestou třídou do kategorie Benjamin a s osmou třídou v kategoii Kadet, ve které soutěžily 8. a 9.třídy základních škol a tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Celkově bylo pět věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitní ročník gymnázií. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Z 36-ti soutěžících za naši školu se jediným úspěšným řešitelem stal Jiří Trávníček ze šesté třídy s nejvyšším počtem bodů. Tento rok jsme nasbírali mnoho zkušeností a věřím, že příští rok dosáhneme větších úspěchů.

Mgr. Nataša Gabrhelová18.11.2019

Land art v podání páťáků

Slunečný podzimní den si žáci pátého ročníku užili venku. Počasí k tomu vybízelo, a tak opustili budovu školy a v přilehlém parčíku se v pracovních činnostech věnovali landartu. Pracovali s přírodním materiálem, který našli kolem sebe. V jednotlivých skupinách vytvořili velmi zdařilé a originální spirály. I přes silnější vítr, který jim práci ztěžoval, si to všichni náramně užili.

Mgr. Jana Pašková

Land art 1 Land art 2
Land art 3 Land art 418.11.2019

Osmáci tvořili lap booky

Lap book je kniha složená z mnoha interaktivních prvků. Jednotlivé části obsahují nejdůležitější informace týkající se daného tématu. Tento kreativní způsob práce s informacemi si vyzkoušeli žáci osmého ročníku v rámci hodin dějepisu. Ve skupinkách velmi zdařile zpracovali téma Velké francouzské revoluce.Důležité informace museli vybrat, roztřídit a zajímavě uchopit. Jednotlivé části si rozdělili tak, aby pracovali všichni. V závěru proběhla prezentace a zhodnocení všech prací. Velmi zdařilý byl také 3D model gilotiny od jednoho žáka, na kterém žákům demonstroval a vysvětlil její funkčnost.

Mgr. Jana Pašková

Lap book 1<< <   ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 13. 7. 2020

Svátek má Markéta
Celý rok

Blížící se akce

13. červenec 2020 -->>zbývá: 0 dnů

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: