Aktuálně

16.10.2019

Další projektovou aktivitou byl návrh loga projektu

Této projektové aktivitě se věnovali žáci 5. – 9. tříd celé září především v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností. Žáci byli nejprve seznámeni s názvem a obsahem našeho projektu. Evropské společenství čelí v poslední době mnoha krizím, jako jsou např. ekonomická nestabilita, Brexit, uprchlická krize, extremistická a populistická hnutí a nejrůznější anti-evropská hnutí. To vše vede k negativním vlivům, jako je diskriminace, rasismus, šikana, násilí, genderová nerovnost, falešná média apod. Našim projektem bychom chtěli přispět ke zvýšení povědomí našich žáků a také veřejnosti o důležitosti evropského kulturního dědictví a o důležitosti evropských hodnot jakými jsou např. svoboda, genderová rovnost, tolerance, důvěra, solidarita apod. Náš projekt má za úkol povzbudit naše žáky k tomu, aby dokázali těmto negativním vlivům čelit a evropské hodnoty bránit. Toto vše se mělo objevit v návrhu loga. Žáci, kteří tyto podmínky splnili, se dostali do soutěže, ve které jsme volili nejlepší návrhy. Tyto návrhy jsme vezli na první projektové setkání, kde bylo zvoleno oficiální logo našeho projektu.
Naše loga uspěla!
Jak už bylo zmíněno, během prvního projektového setkání v Řecku bylo voleno logo celého projektu. Každá země vezla nejlepší návrhy, které ve školách vybírali samotní žáci. Tyto návrhy se pak utkaly v mezinárodní soutěži. Mezi tři finalisty postoupila hned dvě naše loga! Autorkami jsou Aneta Lukášová z 9. třídy a Amálie Červenáková z 6. třídy. Třetím finalistou bylo logo ze španělské školy.
A jak soutěž tedy dopadla? Aneta Lukášová je autorkou vítězného loga, které se objeví na všech projektových materiálech.
Velká gratulace! Gratulace patří oběma děvčatům, protože jejich loga byla opravdu velmi povedená a vybrat vítěze nebylo jednoduché.
Poděkování patří všem naším žákům, kteří se do soutěže zapojili.

Další fotky najdete zde

Aneta Amálka16.10.2019

Naše škola má za sebou první projektové aktivity

První projektovou aktivitou byla oslava Evropského dne jazyků. Žáci osmého a devátého ročníku si připravili pro pro své spolužáky prezentace, ve kterých je seznámili se dvěma partnerskými zeměmi našeho projektu. V prezentacích jim představili program Erasmus+, partnerskou školu na Krétě a v Bordeaux a také země, ve kterých se školy nacházejí, tedy Řecko a Francii. Pro žáky připravili také kvíz. Ten ověřil jejich znalosti, které měli možnost získat během prezentací. Velmi oblíbenou součástí prezentací je poznávání známých osobností. Letos byly prezentace obohaceny také o kulinářský zážitek. Děvčata z osmé třídy připravila ochutnávku moučníků z řecké kuchyně a děvčata z deváté třídy ochutnávku francouzských paštik.
Poděkování patří především žákům osmé a deváté třídy. Během celého dopoledne se celkem pětkrát postavili před své spolužáky, rodiče, prarodiče a také bývalé žáky naší školy, kteří využili dne otevřených dveří k návštěvě školy. Poznali, že není až tak jednoduché veřejně vystoupit a zaujmou posluchače svým povídáním. Úkolu se však zhostili s nadšením a velmi zodpovědně.
Děkujeme také všem, kteří naši školu tento den navštívili a přispěli svou účastí k oslavám.

Fotky najdete zde16.10.2019

Základní škola i v letošním školním roce aktivní v mezinárodních projektech


Už během prázdnin nás zastihla radostná zpráva, že naše škola získala finanční podporu v rámci programu Erasmus+. Díky této finanční podpoře EU se naše škola zapojí do projektu, který umožní našim žákům i učitelům nejen pracovat společně na projektových aktivitách, ale také vycestovat do partnerských zemí, které jsou do projektu zapojeny.
Projekt s názvem "Coeducation: Europe a community of values" (Společné vzdělávání: Evropa – společenství hodnot) je naplánován na dva školní roky a je do něj zapojeno šest škol.
Hlavním koordinátorem projektu je španělská škola:
Col·legi Salesia Sant Francesc de Sales, Ciutadella, Menorka,Španělsko
Partnerské školy:
Základní škola Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, Česká republika
Edvardslundsskolan, Torshälla, Švédsko
Burhaniye Bilim Sanat Merkezi, Burhaniye, Turecko
School of Palekastro, Sitia, Kréta, Řecko
AEESP Saint-Genès Lasalle, Bordeaux, Francie

V průběhu trvání projektu se uskuteční také šest mezinárodních mobilit, do kterých se zapojí učitelé a také žáci. První mezinárodní setkání proběhlo od 7. – 11. října 2019 v Řecku. Šlo o první setkání, které je určeno pro koordinátory a organizační týmy škol. Na tomto setkání byla dohodnuta organizace celého projektu a podrobný plán všech projektových aktivit.
Druhé projektové setkání proběhne v únoru 2020 v České republice. Naše škola bude hostit cca 10 učitelů a 30 žáků ze všech partnerských škol. Třetí projektové setkání se uskuteční v květnu 2020 ve Francii a zúčastní se jej žáci i učitelé.
Ve školním roce 2020/2021 proběhnou taktéž tři projektová setkání. Čtvrté setkání, kterého se zúčastní opět žáci i učitelé, se uskuteční v říjnu 2020 ve Švédsku. Pátý výjezd určený pro koordinátory a učitelský tým je naplánován na únor 2021, proběhne v Turecku. Poslední mezinárodní setkání je určeno pro žáky i učitele a uskuteční se v květnu 2021 ve Španělsku.<< <   ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 9. 7. 2020

Svátek má Drahoslava
Celý rok

Blížící se akce

13. červenec 2020 -->>zbývá: 4 dny

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: