Aktuálně

09.12.2020

Národní testování pro 9. třídy

Po návratu deváťáků zpátky do školy a zahájení prezenční výuky proběhlo Národní testování pro 9. třídy, které se uskutečnilo on-line v aplikaci ScioDat. Tohoto testování se naše škola účastní každým rokem. Žáci si vyzkoušeli své vědomosti v testech z českého jazyka a matematiky. Výsledky testování slouží nejen k ověření jejich současných vědomostí, ale můžou být pro ně užitečné při výběru střední školy.

Renata Němcová09.12.2020

Mladý chemik

Také v letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Tato soutěž probíhá pod záštitou zástupců Svazu chemického průmyslu ČR a organizátorem regionálního kola je Střední průmyslová škola Otrokovice. Letos je hlavním tématem soutěže voda. Prvního kola se zúčastnilo 8 žáků deváté třídy a tři nejlepší postupují do dalšího kola.

Nejlepší řešitelé školního kola:

Štěpánka Smištíková
Matyáš Zelinka
David Žejdlík

Renata Němcová04.12.2020

Hodnocení distanční výuky ve škole

Školní rok 2020/21 jsme sice za dodržení přísných hygienických podmínek zahájili ve škole, vývoj epidemické situace nedovolil pokračovat v prezenční výuce a 14. října 2020 došlo k uzavření škol. Stejně jako na jaře jsme přešli na distanční způsob vzdělávání. Oproti jaru jsme začali pro online výuku využívat nástroj Teams. Důležitá byla dobrá příprava pedagogů, kteří už v srpnu absolvovali první školení a další jejich vzdělávání následovalo během září a října. Všichni pedagogové byli vybaveni notebooky. Velkou výhodou bylo, že se během prázdnin podařilo realizovat investiční akci ke zkvalitnění konektivity školy. Díky dotaci MŠMT i díky sponzorským darům jsme nakoupili techniku, kterou jsme mohli zapůjčit žákům, aby jejich vzdělávání na dálku bylo co nejkvalitnější. I přes tuto podporu je nám jasné, že distanční výuka je velmi náročná jak pro žáky, tak pro rodiče, bez kterých by se neobešla výuka dětí 1. stupně. Velmi nás proto zajímalo, jak hodnotí domácí vzdělávání právě žáci a rodiče. Za tímto účelem jsme pro ně připravili on-line dotazník.

Dotazník pro žáky prvních až čtvrtých tříd byl distribuován mezi rodiče. Celkem se na jeho vyplnění podílelo 120 rodičů. Z jejich odpovědí jsme vysledovali, že realizovaná výuka přes Teams byla velmi vítaná. U 95 % dětí dopomohla k dobrému porozumění zadání. Množství úkolů bylo přiměřené. Zpětná vazba ze strany vyučujících byla výborná. (80 %). U žádného žáka rodiče nepozorují zhoršení vědomostní úrovně.

Na druhém stupni žáci vyplňovali on – line během třídnické hodiny. Získali jsme tak 135 zpracovaných dotazníků. Z výsledků vyplývá, že pro 98 % žáků byla zpětná vazba ze strany učitelů výborná, zadávané úkoly byly zajímavé/běžné (88 %), zhoršení úrovně vědomostí vnímá 30 % žáků. V plnění úkolů potřebovalo 15 % pomoc dospělého, zbytek si poradil samostatně, nebo využil konzultace s vyučujícím. Za nejúčinnější způsob výuky bylo považováno střídání online a offline formy.

I když byla od 30. 11. opět zahájena prezenční výuka, je pro nás tato zpětná vazba velmi důležitá. Jsem ráda, že změny ve vzdělávání u nás ve škole tak dobře zvládáme. Velký dík patří všem zaměstnancům školy za mimořádné nasazení. Především děkuji rodičům, kteří se školou spolupracují.

Mgr. Alena Horáková<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 3. 2021

Svátek má Kamil
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: