Aktuálně

25.11.2020

Vzpomínka na 17. listopad

Distanční výuka hlavních předmětů probíhá již druhý měsíc. Většina žáků si zvykla a tato forma vzdělávání jim nedělá větší potíže. Abychom získali od dětí zpětnou vazbu, online uskutečňujeme i třídnické hodiny. Zde si především připomínáme aktuální dění ve společnosti , ale také historické události, které ovlivnily naše životy. Úkolem žáků druhého stupně bylo zpracovat téma 17. listopadu 1939 či 1989. Jak si s tím jednotlivci či skupinky poradili, posuďte sami.

Mgr. Patricie Bobková

Martin Hlůšek, 6. třída
Veronika Kasardová, 9. třída
Jakub Mahdalík, 6. třída25.11.2020

Výuka matematiky na druhém stupni – a jde to i distančně

Letošní podzim trávíme znovu doma. Stejně jako na jaře jsme začali vyučovat distančně. Protože chceme našim žákům předávat jen to nejlepší, začali jsme používat výborného pomocníka - TEAMS.
Možnosti Teams jsou velmi různorodé, kromě toho, že se můžeme vidět se svými žáky a trochu si i popovídat, snažíme se hlavně učit. Sdílíme žákům například námi vytvořené prezentace, pracovní listy nebo trošku kostrbatě píšeme na whiteboard 😊.
Výuku jsme rozdělili na práci online, kde se snažíme s žáky probrat, vysvětlit a zkontrolovat nové učivo, a práci offline, kdy se žáci snaží plnit úkoly samostatně a upevňovat své nabyté vědomosti.
Pozitiva distanční výuky vidíme hlavně v tom, že se žáci naučili pracovat v nové aplikaci, že musí mluvit, odpovídat na dotazy a umět se zorientovat v úkolech.
Protože patří matematika k hlavním předmětům, probíhají online hodiny třikrát týdně, kdy jednou mají žáci hodinu půlenou, aby byla efektivita práce ještě větší. Ono, pochopit zlomky, lomené výrazy a desetinná čísla je docela fuška i ve škole, ale věříme, že to společně zvládneme.
Jako důležitý středobod všeho vidíme hlavně snahu a píli našich žáků a pozitivní přístup, protože když se chce, všechno jde.

Mgr. Jana Jurásková, Mgr. Nataša Gabrhelová, Mgr. Miroslava Prchlíková24.11.2020

Distanční výuka II.B

Žáci II.B potřebovali při distanční výuce pomoc od rodičů, protože jejich znalost práce na PC je ještě velmi malá. Ale pod vedením paní učitelky a podporou rodiny se jim dařilo velmi pěkně plnit úkoly a získávat nové vědomosti. A protože vzdělávání není jen o čtení psaní a počítání, plnili například taky úkoly praktických činností s vycházkou do přírody. Mandaly se jim velmi povedly. Děkuji rodinám druháčků za vstřícnost a podporu v práci jejich dětí při celé distanční výuce.

Mgr. J. Truclová<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 21. 1. 2021

Svátek má Běla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: