Aktuálně

04.12.2020

Český jazyk online

„Dobré ráno, nachystejte si sešit, učebnici a psací potřeby.“ Mnozí by si mohli myslet, že začíná běžná hodina ve škole, ale není tomu tak. Za poslední měsíc a půl tak začínaly on-line hodiny českého jazyka, kde na jedné straně před monitorem seděla paní učitelka, vysvětlovala nové učivo, které následně s dětmi procvičovala, a také chystala písemky, na straně druhé poslouchalo, odpovídalo, snažilo se vypracovat různé úkoly nebo podřimovalo 15-26 dětí (podle početnosti třídy). Ne vždy to bylo jednoduché, občas někdo „vypadl“, odpojil se zvuk, potýkali jsme se s problémy s připojením. Někdy se na druhém konci ozvalo: „Já tomu vůbec nerozumím.“ To pak následovaly další soukromé hodiny, či konzultace, ve kterých se vše ještě jednou vysvětlilo, až se na druhém konci ozvalo vítězné: „Aha!“ Ale na to vše jsme si všichni zvykli a naučili se s tím vypořádat. Probíhaly tak nejen hodiny českého jazyka, ale i doučování. Bylo to jiné, ale zvládalo se to. Po těchto zkušenostech jsme se stali mazáky v řešení všech možných i nemožných situací. Kombinace obou forem výuky se stala přínosnější než na jaře. Teď už se ale všichni těšíme na normální hodiny ve škole, kdy se budeme nejen učit, ale i povídat si o věcech, na které v on-line hodinách nebyl čas.

Akorát nyní už nebudeme moci říct: „Vypni si zvuk, ať nerušíš ostatní!“

Mgr. Jana Melichárková, Mgr. Jana Pašková30.11.2020

Čas adventní v 1. třídě

Nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou pro mnohé z nás Vánoce, se pomalu a nezadržitelně blíží. Advent, období čtyř neděl před vánočními svátky, začal v neděli 29. listopadu a na adventním věnci jsme zapálili první svíčku. Tuto krásnou a pro děti i kouzelnou atmosféru jsme si chtěli navodit i ve škole. A tak jsme si při poslechu vánočních koled na krátkou chvilku rozsvítili první svíčkou krásný adventní věneček a také si společně nazdobili vánoční stromeček. Největší radost měly děti z dlouhého papírového řetězu, který si společně vyrobily v hodině pracovních činností a následně jej téměř „obřadně“ na rozsvícený stromeček pověsily. Vánoční těšení těch nejmenších v sobě ukrývá velké kouzlo …

Pavla Sedláčková, 1.A

Další fotky najdete zde26.11.2020

Změna v organizaci výuky od 30.11.2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do škol všichni žáci 1.stupně a žáci 9. ročníků. Výuka pro žáky 6.- 8. ročníků bude probíhat střídavě - 30.11. zahajují prezenční výuku žáci 8.ročníku, žáci 6., a 7.tříd pokračují v distanční výuce a po týdnu se vymění. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu za dodržení hygienických zásad. Žáci musí mít během celého pobytu ve škole roušky.

Výuka náboženství bude probíhat pouze pro 1. stupeň podle rozvrhu ve skupinách po ročnících, žáci 4. 5.ročníku se budou střídat po týdnu, zahajují žáci 4.ročníku.

Školní družina bude v provozu, jednotlivá oddělení budou navštěvovat žáci jednoho ročníku. Provoz ranní družiny zajištěn není.

Žáci účastnící se prezenční výuky, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou obědvat ve školní jídelně.  Žáci, kteří  pokračují v distančním vzdělávání, mohou oběd odebírat do jídlonosičů. Příjem jídlonosičů probíhá každý den do 10 h. v prostorách za školní jídelnou základní školy, výdej bude probíhat od 13-14 hodin na témže místě.<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 3. 2021

Svátek má Kamil
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: