Aktuálně

23.04.2021

Matematický klokan na škole

I přes distanční výuku, a s tím i nový způsob realizace této celostátní soutěže v matematice, se i letos uskutečnila soutěž Matematický klokan 19. března 2021. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Žáci byli rozděleni do kategorií Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Pro tento rok jsme se rozhodli, že tuto soutěž budou realizovat všichni žáci školy 258 žáků (kromě prvních ročníků a v druhých pouze výběr) z důvodu zpětné vazby, jak se výuka během distančního období posunula. Je taky důležité, aby si žáci touto formou prověřili schopnost logického myšlení a trochu potrénovali hlavu. Někteří žáci se zapojili poprvé, bylo to pro ně nové a taky tímto těžké, ale příští rok si určitě povedou lépe a budou na tuto soutěž lépe připraveni. Nejlepšími řešiteli za naši školu jsou:

V kategorii Cvrček: Jáchym Svoboda, Čápková Eliška, Gabrhel Alexandr, Těthalová Nathali, Ševelová Ema.

V kategorii Klokánek: Zachová Nikol, Truhlář Michael, Hrbáčková Kamila, Helmichová Julie, Borková Elen.

V kategorii Benjamín: Sucháňová Leona, Lažková Kateřina, Mahdalík Jakub, Grebeníček Erik, Kotačková Karolína.

V kategorii Kadet: Húsková Karolína, Svoboda Šimon, Hráčková Linda, Žejdlík David, Bočková Eliška.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a těšíme se na příští ročník, a to doufáme ve škole 😊.

N.Gabrhelová18.04.2021

Čtvrťáci v roli archeologů pod pověstmi opředenou horou Blaník

Obě čtvrté třídy v rámci hodiny vlastivědy besedovaly s archeoložkami Terezkou a Janou z Muzea Podblanicka. Hlavním tématem byl pravěk a jak tato doba souvisí s profesí archeologa. Viděli jsme ukázky vykopaných předmětů, dozvěděli jsme se, jak takové vykopávky probíhají a o co se vlastně archeolog stará. Závěr hodiny patřil našim otázkám a bylo jich hodně. Za našich aktivitu, zvídavost a rozhled jsme byli pochváleni a máme slíbenou osobní návštěvu ve škole (jak to situace dovolí).

Mgr. Hana Drštičková, Mgr. Jarmila Valihrachová16.04.2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat o průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

S ohledem na epidemiologickou situaci bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ke vzdělávání na naší škole své dítě můžete zapsat s využitím aplikace Edookit – online.

Návod na vyplnění on-line přihlášky najdete zde.

Po vyplnění všech potřebných údajů a odeslání elektronické verze Vám bude na Váš e-mail zaslána přihláška ke vzdělávání v PDF verzi. Tuto, prosím, doručte do školy jedním z následujících způsobů:

- Osobním doručením do kanceláře školy. (Každou středu v měsíci dubnu od 8.00 do 16.00 hodin, kde Vám bude potvrzeno přijetí žádosti.)

- Poštou na adresu: ZŠ Ostrožská Nová Ves, Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves

- E-mailem s elektronickým podpisem na adresu zsostrnves@uhedu.cz

- Datovou schránkou na adresu mmdmneu8

Pokud žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutné doručit žádost o odklad s doporučením lékaře a poradenského zařízení do školy stejným způsobem jako přihlášku.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně on-line zápisu a přihlášek můžete kontaktovat koordinátora zápisu Mgr. Denisu Hanáčkovou na e-mailové adrese: hanackovad@zsonves.cz

Děkuji za spolupráci.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2021/22

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2021/22 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy<< <   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: