Aktuálně

16.06.2020

Tak jako ostatní ročníky i žáci toho 8. měli možnost po necelých 3 měsících distančního studia návratu do školy a to od 8. 6. 2020.

8. třída je nejpočetnější třídou na škole, taky jsou ročníkem, který příští rok čekají přijímací zkoušky na střední školy, proto se dalo předpokládat, že jejich zájem o návrat do školy bude jeden z největších. Skutečnost předčila očekávání a z 26 žáků 8. ročníku se nám do lavic vrátilo 23. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků a stanovenému limitu(maximálně 15 žáků na skupinu) museli být rozděleni do 2 vzdělávacích skupin (chlapci, dívky). Jejich výuka probíhá každé úterý a čtvrtek do konce června formou výukových bloků M, Čj, Aj a konzultací z ostatních předmětů. Ostatní nadále pracují formou distančního vzdělávání jako doposud.

Všichni doufáme, že 3- týdenní výuka touto formou pomůže alespoň částečně doplnit vědomosti a upevnit znalosti nabyté po dobu nouzového stavu.

Jak probíhá jejich výuka a jak trávili někteří z nich dobu, kdy nemohli být ve škole, můžete vidět na přiložených fotografiích.

Mgr. Miroslava Prchlíková16.06.2020

Distanční výuka a návrat do školy

Nikdo netušil, co vše přinesou dny příští při vyhlášení nouzového stavu. Pro všechny to byl čas velké nejistoty. Zdá se však, že přinesl i kousek čerstvého vzduchu do vzdělávání, spoustu pozitivních věcí, které jsme se mohli naučit a prožít. Pro prvňáčky a jejich rodiče tento čas nebyl vždy jednoduchý, postavili se však k celé situaci zodpovědně a pracovali na všech zadaných úkolech velmi pečlivě a dokonce i s nadšením.

V době, kdy jsme si přišli “vzdálení”, byli jsme si “blízcí” prostřednictvím WhatsAppové skupiny, která sloužila jako podpůrná forma pro vzdělávání na dálku a taktéž plnila touhu po vzájemné komunikaci a sdílení se. Každý týden jsme se také setkávali online přes Skype, což bylo velmi přínosné, neboť jsme si mohli procvičit učivo, ale zároveň se pozdravit, vidět se tváří v tvář. Abych trošku děti potěšila, natočila jsem jim pár videí na YouTube kanál s našim třídním maskotem Ferdou. Nechyběly ani inspirativní videa k dané látce, kterou zrovna děti probíraly. Na konci týdne mi rodiče dětí posílali splněné úkoly včetně videa čtení a já jim tak mohla na dálku poskytnout zpětnou vazbu. Dostala jsem nádherné fotky činností a zprávy rodičů, jak se dětem daří. Všechny fotky jsem s radostí uložila, abychom měli společně po letech na co vzpomínat.

Na půdě školy jsme se s většinou dětí znovu potkali 25. května. Adaptace proběhla velmi přirozeně, tak jako když se shledáváme po letních prázdninách. Dlouhé chvíle jsme si jen povídali o tom, jak kdo nouzový čas doma prožíval. Pak už jsme pomalu začali procvičovat, číst, psát a počítat. Také jsme napsali dopis kamarádovi Ferdovi, pracovali na projektu Cestička do školy a zkoušeli nejrůznější pokusy. Hodně času jsme strávili venku a tam jsme přemýšleli i nad takovými věcmi, jako je důvěra, přátelství, radost, smutek aj. Byla jsem mile překvapena, že děti těmto pojmům rozumí a zvládly si o nich vyprávět.

Jestli je něco, co jsem si jako učitelka z doby koronavirové odnesla nejvíc, je zřejmě ujištění, že děti i my učitelé do školy chodíme rádi a navzájem se potřebujeme. Chci vyjádřit vděčnost a poděkovat rodičům za jejich vedení dětí a skvělou spolupráci.

Mgr. Marta Straková, třídní učitelka 1.A16.06.2020<< <   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: