Aktuálně

28.05.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků bude probíhat na základě vyhlášky MŠMT, která stanovuje pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020.
Hodnocení výsledků vzdělávání vychází:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Alena Horáková
ředitelka školy27.05.2020

Nová učebna dílen

I v této době pokračují započaté investiční akce školy. Naše škola byla úspěšná v získání dotace z Fondu Zlínského kraje MaSO5-19 a díky ní byla během jarního období nově vybavena učebna dílen pro 2. stupeň. Z dotace byly zakoupeny pracovní stoly a svěráky, celá investice byla ve výši 144 380Kč. Od nového školního roku budou naši žáci využívat učebnu v předmětu praktické činnosti. Věříme, že i díky dobrým materiálním podmínkám se podaří zlepšit polytechnickou výchovu v naší škole a že se podaří motivovat žáky k řemeslným profesím. Hlavně se těšíme na krásné výrobky, které naši žáci v této učebně vytvoří.

Mgr. Alena Horáková26.05.2020

Návrat žáků do škol

Návrat žáků do škol byl zahájen 12.5.2020. Po dvou měsících mohli do školních lavic vrátit žáci devátých ročníků, aby se mohli připravit na příjímací zkoušky, které proběhnou 8.června. Návrat žáků je dobrovolný, nicméně z 19 deváťáků využilo této možnosti 16 žáků. Je vidět, že se snaží na přijímací zkoušky co nejlépe připravit.
Od 25.5. se vrátili do školních lavic zpátky žáci 1.stupně. V naší škole se do dobrovolné výuky zapojilo 64% dětí. Už první den bylo vidět, že se děti do školy těšily. Návrat dětí byl podmíněn dodržením přísných hygienických předpisů, samozřejmostí se staly roušky nebo ochranné štíty, ve skupině může být maximálně 15 žáků, změnilo se uspořádání třídy, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti. Situace je náročnější pro učitele, nadále probíhá distanční vzdělávání, což je časově náročné. Všichni se ale snaží, aby se co nejdříve vrátil náš život do normálu a žáci co nejmíň pocítili tuto mimořádnou situaci.

Mgr. Alena Horáková<< <   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 9. 7. 2020

Svátek má Drahoslava
Celý rok

Blížící se akce

13. červenec 2020 -->>zbývá: 4 dny

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: