Aktuálně

24.11.2020

Logická olympiáda

I letos se naše škola už poosmé zapojila do celostátní soutěže „Logická olympiáda“, kterou organizuje společnost Mensa ve spolupráci s MŠMT. Jedná se o unikátní soutěž, ve které žákům nestačí jen naučené znalosti, ale naopak se od nich vyžaduje samostatný a kreativní přístup, logické uvažování. Letos jsme se zapojili do dvou kategorií, tradičně proběhlo základní kolo pro druhý stupeň v termínu od 8. - 14. října 2020 a už podruhé jsme se zapojili i to základního kola pro první stupeň 3.-5. ročníky, které proběhlo 1. – 7. října 2020. Pilotně 6 žáčků druhého ročníku se také po konzultaci s rodiči zapojilo.

Z celkového počtu 25 žáčků třetích až pátých tříd, kteří si většinou vyzkoušeli poprvé úroveň náročnosti jednotlivých příkladů a celkový časový tlak při plnění celého testu se s víc jak 75% úspěšnosti umístilo 8 žáků v první polovině ze všech řešitelů této kategorie. Celkem se v kategórií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 454. Velkým úspěchem je postup tří žáků Tomečka Michala 3.B, Hrbáčkové Kamily 5.A a Bartkové Lucie z 5.A do krajského kola této soutěže., které proběhlo online 6.11.2020.

Tímto děkujeme i rodičům, kteří pomáhali při samotné administraci.

Konkurence byla velká v kategorii druhého stupně, kdy se v celé ČR zapojilo do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1013. Na naší škole se zaregistrovalo 51 žáků od 6 – 9 ročníku. Mezi nejúspěšnější řešitelé se probojovalo 21 žáků, kteří měli přes 75% úspěšnosti. Nejlepší výsledky naší školy dosáhl Š.Svoboda z 8.B, M.Hlůšek z 6.tř, Frolka T. 8.B, Slavíková V.6tř., Kusáková M. 7tř.

Vítězům patří gratulace a všem zúčastněným pochvala a přání úspěchu v příštím ročníku.

Mgr. Nataša Gabrhelová24.11.2020

Prvňáčci už čtou ve slabikáři

Pondělí 23. listopadu bylo pro děti z 1. tříd významným dnem. Za bezmála tři měsíce školní docházky si osvojily všechna písmena živé abecedy a z těchto několika prvních souhlásek a samohlásek se naučily číst slabiky a také jednoduchá slova a první věty. A toto už stačilo na to, aby ve skupinkách dokázaly zvládnout úkoly na stanovištích, které pro ně jejich paní učitelky připravily. Kromě čtení tak ale museli všichni zvládnout například skládání slov ze slabik, poznat správné tvary psacích písmen a přiřadit je k jejich tiskacím podobám nebo třeba určit první a poslední hlásku slova na obrázku či spočítat z kolika slabik se které slovo skládá. Ne všechny úkoly byly snadné, ale společnými silami je všechny děti ve skupinkách zvládly a za každý správně provedený úkol získaly jeden z šesti klíčů, které potřebovaly k odemčení hradu, ve kterém se jejich slabikáře ukrývaly. Nic už tedy nebránilo tomu, aby paní učitelky prvňáčkům jejich první knihu slavnostně předaly J.

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová, třídní učitelky 1.A a 1.B

Další fotky najdete zde24.11.2020

Distanční výuka, návrat do školy a kroužek Badatel v režii 2. A

Nebylo velkým překvapením, když jsme se znovu začali učit z „pohodlí“ domova. S nemalými zkušenostmi z jara jsme se vrhli na online výuku, na obvyklou komunikaci a posílání úkolů přes WhatsApp. Děti začínají být opravdu samostatnější a zodpovědní za své povinnosti. Rodiče jsou nám velkou oporou, za což jim patří veliké uznání a díky!

Pokračovali jsme také v kroužku Badatel, který využíváme díky šabloně 2 a navštěvuje ho čtrnáct dětí z 2. A. Protože jsme se seznámili s domácími skřítky a jejich Lesním lexikonem už ve škole před distanční výukou, nebyl problém navázat a zpestřit si výuku i v online podobě. Děti dostaly další dopis od skřítků s prosbou o pomoc. Prostřednictvím splněných úkolů skřítkům pomáhají poznávat les, ve kterém se znenadání ocitli. Naposledy jsme jim prozradili, že se nachází v lesíku zvaném Místečko a každé z dětí je v lese ochotně navštívilo. Kromě toho se zajímáme o experimenty a nejrůznější pokusy. Velmi nás těší poznávání čehokoliv. Naposledy nás okouzlil optický klam a tekoucí „láva“ ze sopky.

Ve škole nám je dobře. Jsme spolu rádi a je nám veselo. V předmětech matematika a český jazyk zvládáme veškeré učivo a dokonce se nám podařilo naučit počítat opičku Páju (třídního maskota) pomocí šipkového zápisu v Hejného metodě matematiky. Často jsme na vzduchu a hrajeme suprovní hry, při kterých se zároveň učíme.

Mgr. Marta Straková<< <   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 3. 2021

Svátek má Kamil
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: