Aktuálně

03.04.2019

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2019/20

Zápis do I. ročníku školního roku 2019/20 proběhne v úterý 16.4.2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2019/20

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2019/20 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy03.04.2019

Den vodydenvody2019

Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Žáci druhého a třetího ročníku základní školy měli možnost oslavit Den vody jedinečným způsobem. Ve středu 20.3. se zúčastnili exkurze zařízení plaveckého bazénu v Uherském Hradišti, kde taky měli na závěr dne výuku plavání. Zaměstnanec správy bazénu je provedl s odborným výkladem zařízením pod bazény. Děti jeho výklad velmi zaujal, a tak mu kladly spoustu otázek, na které ochotně odpovídal. Pokračovali jsme v relaxačním koutku programem se stejným zaměřením, jež pro žáky připravila organizace Trnka ze Starého Města. Tady se děti dozvěděly zajímavosti o množství vody na naší planetě a jak s vodou hospodařit.
Ve stejný den žáci ještě navštívili Slovácké muzeum, kde pro ně byl připraven program o Velikonocích, doplněný prohlídkou stálé expozice a výrobou velikonoční dekorace – kuřátka v košíčku.
Tento den se dětem líbil, byl pro ně velmi přínosný.

Mgr. Jitka Šilhavá

voda2019 kuratko201929.03.2019

Spolu hravě o dopravěshod2019

Dopravní výchova se může vyučovat různě. Pro naši školu jsme si vybrali program zaměřený na bezpečnost silničního provozu s názvem „Spolu hravě o dopravě“, jehož hlavním aktérem je Ziggy Horváth. Interaktivní pořad, vytvořený a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogiky, je určen žákům od 1. do 9. třídy. Už z názvu je patrné, že dopravní předpisy a pravidla pohybu na komunikacích si žáci opakují a prohlubují formou soutěží a kvízů. Soutěže jsou doplněny živou hudbou s dopravní tematikou. Programu se zatím zúčastnili žáci 3. - 6. ročníků, ostatní třídy se můžou těšit v dubnu a květnu.

Jana Melichárková

více fotek ve fotogalerii<< <   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 23. 7. 2019

Svátek má Libor
Celý rok

Blížící se akce

07. srpen 2019 -->>zbývá: 15 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


27. srpen 2019 -->>zbývá: 35 dní

Úřední den - 9:00 - 10:00


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: