Aktuálně

04.02.2020

Náš projektový den POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ

Ve třídě 3. A se uskutečnil projektový den na téma "Pohádky Boženy Němcové". Za dětmi přišla paní knihovnice Uherková, kterou všichni dobře známe z našich návštěv místní knihovny. Zajímavou a poutavou formou se děti přenesly do světa pohádek. Děvčata a chlapci se dověděli, jak a kdy vznikaly pohádky, kolik je asi pohádek na světě. Žáci se blíže seznámili s tvorbou spisovatelky Boženy Němcové. Součástí projektu byl znalostní test a ilustrace pohádek. Žáci pracovali ve skupinách, ve kterých si mohli vyzkoušet malování posloupnosti děje u vybrané pohádky.

Mgr. Jarmila Valihrachová

Projekt Božena Němcová04.02.2020

Pythagoriáda 2020

Dne 24. 1. 2020 na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Z důvodu vysoké absence se soutěže zúčastnilo jen 25 žáků 5.- 8. ročníku.
K úspěšnosti bylo potřeba získat minimálně 10b z 15b. Bohužel, žádný z našich žáků se nestal úspěšným řešitelem.

Nejlepší řešitelé jednotlivých ročníků:
5. ročník: Sucháňová Leona
6. ročník: Kusáková Magdaléna
7. ročník: Svoboda Šimon, Kolář Viktor
8. ročník: Řiháčková Ivana, Taťák Michal

Mgr. Miroslava Prchlíková03.02.2020

Projektový den fyzikálního kroužku a debrujárů

V rámci podpory badatelství a polytechniky jsme pro naše žáky ve dnech 28. – 29.1.2020 připravili možnost navštívit mobilní učebnu v kamionu speciálně upraveného pro výuku. Žáci se tak mohli seznámit s principem pneumatiky a jejím využitím v praxi. Členové fyzikálního kroužku a kroužku debrujárů absolvovali celý projektový den zaměřený na využití pneumatiky a hydrauliky v praxi. Nejprve podle schématu žáci sestavovali obvody, které propojovali pomocí hadiček, tak aby sestava plnila určitou funkci. Vytvořili například obvod na ovládání rychlosti pohybu licí pánve nebo lisování plechových autíček. V rámci vyhodnocení projektového dne žáci připravili prezentace, mladší žáci pracovní list, ve kterém si znovu připomněli získané vědomosti a dovednosti. Pro děti to byla jedinečná příležitost propojit teoretické znalosti s praxí. Těšíme se na další zajímavé projekty!

Mgr. Denisa Hanáčková, Mgr. Alena Horáková

Další fotky najdete zde

Kamion 11<< <   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 31. 3. 2020

Svátek má Kvido
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: