EU peníze školám


8.12.2011

Projekt EU peníze školám

Naše škola se do projektu zapojuje od 1.5.2011. Cílem projektu je zkvalitnění výuky a zlepšení podmínek pro její průběh. Podpora je zaměřena především na výuku cizích jazyků, informatiky, přírodovědných předmětů a čtenářské gramotnosti.
Finance z dotace byly použity na vybavení školy výpočetní technikou. Během hlavních prázdnin byla modernizována PC učebna, její kapacita byla zvětšena na 29 počítačů, díky tomu je možné ji využívat pro běžné hodiny pro početné třídy. Dále byla výpočetní technikou a pomůckami vybavena přírodovědná učebna pro 1. stupeň.
V rámci tohoto projektu učitelé připravují pro žáky výukové programy, prezentace, pracovní listy a materiály na interaktivní tabuli, výuka pro děti se tak stává zajímavější, srozumitelnější.
Finance z projektu dále umožnily vyučovat cizí jazyk v menších skupinách. Půlení hodin Aj a Nj má zajistit větší prostor pro konverzaci a praktičnost výuky cizích jazyků.
Projekt bude ukončen v roce 2014.


<< <   1   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: