Aktivně ke vzdělávání


3.03.2012

Pokračování spolupráce v projektu

Díky partnerství naší školy se Základní školou Staré Město v projektu Aktivně ke vzdělávání se v lednu začali naši vyučující zúčastňovat dalších seminářů, díky kterým mohli získat nové informace pro zkvalitnění výuky nebo výchovy našich žáků.
Nejprve se ve dnech 17. až 19.ledna 2012 konal seminář na téma Osobnostní a sociální výchova, kterého se zúčastnilo 5 pedagogů naší školy. Obecné znalosti z této oblasti si mohly paní učitelky doplnit na dalším semináři, který proběhl 1.-2. února. Tento následný seminář už byl zaměřen na přírodovědnou a humanitní oblast a vyučující tak měli možnost získat konkrétní informace a náměty přímo do hodin.
Velmi přínosný byl seminář na téma Šikana ve školním prostředí, který se uskutečnil 9.března. Sedm vyučujících na něm mělo možnost lépe se zorientovat v této problematice, včas rozpoznat projevy šikany ve škole a umožnil získat dovednosti, jak šikaně předcházet nebo ji řešit.
Všechny semináře měly společnou vysokou kvalitu lektorů a výbornou organizaci a zajištění podmínek pro vzdělávání. Partnerství v projektu umožnilo bezplatnou účast našich učitelů. Na většině seminářů se naši vyučující mohli navíc setkat s učiteli s partnerských škol a vyměnit si svoje zkušenosti, což bylo dalším přínosem, který tento projekt přinesl.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

proj2012


0.10.2011

Pedagogové naší školy zahájili nový školní rok 2011/2012 vzděláváním. Ve dnech 25.-26.8.2011 se všech 16 vyučujících zúčastnilo výjezdního semináře v Luhačovicích na téma „Týmová spolupráce“. Úroveň tohoto vzdělávání byla především díky kvalitním lektorům velmi vysoká. Učitelé měli tak možnost nejen získat nové náměty a informace pro vyučování, ale hlavně načerpat motivaci a energii pro náročnou práci s dětmi. Tato vzdělávací akce byla realizována díky partnerství v projektu Aktivně ke vzdělávání a byla financována Evropským fondem.

p1


<< <   1 2   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: