Aktivně ke vzdělávání


0.05.2011

Partnerství v projektu Aktivně ke vzdělávání

Vzdělávání a výchova dětí je náročný proces, který klade na učitele obzvláště v dnešní době rychlých společenských změn vysoké nároky. S tím je spojená nutnost doplňovat si vzdělání a získávat nové informace. Proto naše škola využila nabídky ZŠ Staré Město a stala se partnerskou školou v projektu Aktivně ke vzdělávání, který umožňuje našim pedagogům účast na seminářích a vzdělávacích akcích.
Projekt se realizuje od 1. prosince 2010 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, délka trvání jsou dva roky.
Dalšími partnerskými školami jsou základní školy Jalubí, Nedakonice, Uherské Hradiště - Větrná, a Zlechov, setkání s pedagogy těchto škol na společných vzdělávacích akcích znamená pro naše vyučující výbornou příležitost pro výměnu zkušeností.
První vzdělávací akcí, které se zúčastnilo osm pedagogů z naší školy, bylo dvoudenní školení Cesta ke kritickému myšlení a konalo se začátkem února v Luhačovicích. V březnu jsme se zúčastnili semináře Ekologický projekt (Sedm barev duhy). V dubnu a květnu proběhly semináře Specifické poruchy učení a chování, kterých se zúčastnilo také osm vyučujících 1. i 2.stupně naší školy.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p1


<< <   1 2   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 26. 10. 2020

Svátek má Erik
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: