Aktuálně

09.10.2020

Informace o zajištění střídavé výuky na 2. stupni

12. – 16. 10. 2020

distanční vzdělávání: 7. třída, 9. třída

prezenční výuka: 6. třída, 8. A, 8. B

19. – 23. 10. 2020

distanční vzdělávání: 6. třída, 8. A, 8. B

prezenční výuka: 7. třída, 9. třída

Rozvrh on-line výuky během distančního vzdělávání obdrží žáci i rodiče od třídní učitelky. Distanční vzdělávání je povinné. V případě nemoci nebo absence z jiného důvodu je potřeba žáka řádně omluvit obvyklým způsobem.

Žáci mají možnost i během distanční výuky odebírat oběd ve školní jídelně, ale pouze v obvyklém čase stanoveném rozvrhem na začátku školního roku. Pokud žáci nemají o oběd v době distanční výuky zájem, je potřeba odhlásit se u vedoucí školní jídelny.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. V tyto dny nebude probíhat ani distanční výuka.

28. 10. 2020 je státní svátek.

29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.05.10.2020

Projektové aktivity

I když ve škole platí řada opatření kvůli nákaze covid-19, snažíme se dětem i nadále zajišťovat různé formy rozšiřování jejich znalostí a dovedností.

V minulém týdnu na naší škole proběhly výukové programy pro žáky 6., 7. a 8. ročníků s názvem „Voda – život v každé kapce“ zaměřené na badatelské a přírodovědné poznávání. Tyto programy nám poskytla organizace SVČ Klubko Staré Město a v jednotlivých ročnících se zabývali následujícími tématy:

6. ročník – Voda na Zemi, význam vody, znečištění vody (příčiny a důsledky).

7. ročník – Voda v krajině. Jak člověk ovlivňuje krajinu.

8. ročník – Spotřeba vody.

Díky dotaci z projektu Šablony 2 měly děti tuto akci zdarma.

Žáci si nejdříve zpracovali pracovní listy a pak už začalo jejich samotné „bádání“ pod dohledem zkušených lektorů. Po skončení výukových programů ve třídách zůstaly např. nádoby s vodou, ve které plavali různí drobní živočichové, obrázky s rozličnými podobami vody nebo básničky o vodě.

Věřím, že si všichni díky těmto programům uvědomili, jak důležitou roli má voda v našem životě.

Jana Melichárková05.10.2020

Projektový den ve školní družině „Angličtina pro nejmenší“.

Projektový den v našich školních družinách s názvem „Angličtina pro nejmenší“ proběhl koncem měsíce září 2020 a byl zaměřen na poznání Velké Británie a angličtinu.

Dětem byla představena tato země formou prezentace s doprovodným komentářem. Děti si všímaly odlišností jak v automobilové dopravě, kulturním světě, na školách-kdy poznaly stejnokroje dětí, tak nedílnou součást královské rodiny v zemi. Příjemným zpestřením bylo pro děti ochutnání typické anglické marmelády a měly možnost vyzkoušet si jednoduché pracovní listy v anglickém jazyce, kdy se děti naučily základní barvy i základní slovíčka při komunikaci. Zazpívaly si v angličtině i hravou píseň kolena, ramena, hlava, palce. Cílem tohoto projektového dne bylo podporovat a vzbudit nadšení našich nejmenších žáků v učení se světových jazyků a poznávat cizí země.

Dětem se tento projektový den velmi líbil. Poslouchaly s nadšením, spolupracovaly, aktivně se zapojovaly při plnění úkolů i opakování si nových slov ve slovní zásobě v anglickém jazyce.

Za školní družinu a vychovatelky Bc. Taťána Jurásková

Další fotky najdete zde<< <   ... 21 22 23 24 25 26 27   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: