Aktuálně

19.12.2019

Milé předvánoční setkání v naší škole

Rok velmi rychle utekl a jsou tu zase Vánoce. Dne 16. prosince 2019 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegyně, kolegy a správní zaměstnance. Velmi srdečně nás přivítala v krásné, vánočně nazdobené učebně. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti pod vedením paní učitelek vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které upekly maminky a babičky. Překvapením i bylo, že některé cukroví upekly děti s paní učitelkami v nové, krásné kuchyni. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Je to hlavně nová, přírodovědná učebna – „velká poklona“.

Pak už na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové a pana učitele Mgr. Jakuba Ilíka. Vystoupení bylo úžasné! Některým z nás i ukápla slzička. Děkujeme!

Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, s novou paní zástupkyní ředitelky - byla nám představena Mgr. Adéla Botková, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Při výborném pohoštění čas rychle ubíhal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli radostné Vánoce a hlavně hodně a hodně zdraví, které všichni potřebujeme. Na závěr krásného posezení, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček a přáníčko. Bylo to moc milé! Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní zástupkyni ředitelky, paní Jitce Lukášové, paní Petře Nedomanské, paní Bc. Taťáně Juráskové a dalším kolegyním, které se o nás opravdu výborně staraly a za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem pracovníkům školy přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi, vstřícné rodiče a budování a obnovu prostor ZŠ pro naše žáky.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková.

Posezení - vánoční dílničky19.12.2019

Vánoční pečení

Tak jako každý rok jsou tu Vánoce a naše škola pořádá dílničky. K našim dílničkám patří každoročně Babiččina buchtotéka. Letos jsme svým cukrovím přispěli i my. Každá třída pekla různé druhy cukroví. My šesťáci jsme pekli vanilkové rohlíčky. Z domu jsme si přinesli suroviny a využili naši školní kuchyňku. Rozdělili jsme si práci a uhnětli těsto, vyváleli rohlíčky a dali to do trouby. Užili jsme si spolu spoustu legrace a jsme rádi že jsme měli možnost si upéct sami naše vlastní vánoční cukroví. Naše škola se krásně rozvoněla a naladili jsme se na vánoční vlnu.

Sára Wilimová, 6.tř.19.12.2019

1.A ve Slováckém muzeu

Navštívili jsme Slovácké muzeum, kde na nás dýchl předvánoční čas. Děti měly možnost dozvědět se spoustu zajímavostí, jak se žilo dřív, jaké zvyklosti i pověry se dodržovaly. Jeden takový svátek, který byl opředen zvyklostmi, byl svátek Lucie 13. prosince. Jelikož se věřilo, že sv. Lucie je patronkou hospodyněk, obcházely ženy v bílém oblečení po vesnici a metlou, hadrem a kartáčem ,,kontrolovaly”, jestli má každá žena doma uklizeno. Byla s tím spojená i legrace. Nevím, která doba byla lepší či horší, zda ta dnešní nebo ta minulá. Ale přesto mám dojem, že dnes nám i dětem chybí. Ten čas klidu a radostného očekávání Vánoc. Návštěvu muzea jsme si užili. Už cesta autobusem byla zajímavá. Třeskutá zima nás poháněla a z muzea, kromě výkladu a prohlídky, jsme si odnesli vlastně vyrobený obrázek se zasněženým sněhulákem. Krásné a pohodové Vánoce přejí všichni z 1. A.

Mgr. Marta Straková

1.A<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 19. 1. 2020

Svátek má Doubravka
Celý rok

Blížící se akce

23. leden 2020 -->>zbývá: 4 dny

Ve čtvrtek nepoteče voda - nejsou zajištěny obědy ani školní družina.


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: