Aktuálně

22.02.2020

Den pátý - pátek 14. 2. 2020

Pátek byl posledním projektovým dnem. I tento den jsme využili k tomu, abychom se vzájemně poznali a dozvěděli se o sobě další nové věci. Tentokrát jsme zabrousili do oblasti kulturní. Další zajímavou aktivitou byla bezesporu výuka tanců, při kterých jednotlivé státy prezentovaly svoji národní kulturu. Úkolem každé země, bylo připravit si tanec, který nejprve žáci předvedli a pak jej naučili všechny ostatní. Tance byly rozmanité a všichni se s velkou chutí vrhli do nácviku. My jsme si pro naše hosty připravili tance z naší oblasti Dolňácko. "Hucká sedlcká" šla všem skvěle!

Tato aktivita měla za cíl nabídnout žákům poznání, že je Evropa multikulturním hodnotovým společenstvím států, které mají každý svoji vlastní identitu.

Poté jsme se společně přesunuli do společenského sálu. Velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijal poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský, který přijel za našimi žáky a také hosty diskutovat o práci politika, poslance, významu EU a o všem, co nás zajímalo. Této akce se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku a také zájemci z řad rodičů, přátel školy a široké veřejnosti. Bylo to velmi příjemné povídání, do kterého se naši žáci se zájmem zapojili.

Poslední aktivitou, ve které mohli žáci zúročit všechny poznatky, které buď znali už z dřívějška, ale také ty, které během projektového týdne získali, byl soutěžní kvíz. Jeho tématem byla podle očekávání Evropa a Evropská unie. O vítězství se utkalo celkem osm šestičlenných mezinárodních týmů, odměna čekala na ty týmy, které se umístily na prvních třech místech.

Foto z pátého dne najdete zde

Erasmus+ 5. den

Závěrem malé shrnutí.

Naši školu navštívilo 11 dospělých a 30 žáků z pěti zemí. Všichni žáci byli ubytováni v rodinách. Velké díky patří Vám, kteří jste do svých rodin žáky přijali. Díky za Vaši ochotu, příspěvek na rautový stůl, za aktivity, které jste pro hosty připravili.

Prožili jsme společně týden, při kterém jsme vzájemně poznávali nejen Evropu, ale především sebe vzájemně. Navázali jsme nejen partnerství , ale mnohdy také přátelství. Jsme pyšní na to, že naše škola účast v mezinárodních projektech může našim žákům nabídnout.

Poděkování patří všem učitelům a zaměstancům školy a především týmu, který měl připravu a průběh celého projektového týdne na starost.

Díky za program Erasmus+, díky EU za finanční podporu tohoto projektu.

Erasmus+ logo

Během tohoto projektového týdne proběhlo také setkání koordinátorů, kteří hodnotili dosavadní projektovou práci a aktivity, které jsou nedílnou součástí projektu. Byly naplánovány další aktivity a také termín třetího projektového setkání, které se uskuteční ve Francii v Brodeaux. Tohoto projektového setkání se zúčastní také osm žáků naší školy. Setkání je naplánováno na květen 2020.

Adéla Botková22.02.2020

Den čtvrtý - čtvrtek 13. 2. 2020

K aktivitám, které jsou vždy velmi vítanými a oblíbenými u všech zahraničních účastníků, je účast ve vyučovacích hodinách. Těmto aktivitám jsme tedy vyhradili celé čtvrteční dopoledne.

Tématem hodin, které si paní učitelky prvního stupně se žáky připravily, byla Evropa a Evropská unie. Během příprav diskutovali společně o významu EU, o tom, jaké výhody či nevýhody nám členství v EU přináší. Ví, kolik má EU členských států, znají hymnu, vlajku a ostatní symboly. Hodiny byly velmi nápadité. Žáci se poctivě připravovali a mnohdy do příprav vtáhli i své rodiče, za což jim patří velké poděkování.

Byl to opravdu krásný a povedený projektový den, při kterém si žáci prvního stupně vyzkoušeli umění prezentace před ostatními. Bez zaváhání a jakéhokoliv náznaku nejistoty se postavili před naše hosty a předvedli své znalosti a dovednosti. Hodiny si užívaly obě dvě strany. Sami žáci se vyjádřili, že přípravami žili, že je taková práce opravdu bavila a že se hodně nového dozvěděli a naučili.

Po ukázkových hodinách měli žáci možnost besedovat s našimi zahraničními hosty. Žáci se neostýchali a ptali se na nejrůznější věci, které je zajímaly. Myslím, že si z tohoto dne odnášeli všichni ty nejlepší zážitky a snad i poznání, že právě takové vzájemné setkávání a poznávání je tou nejlepší příležitostí k učení se.

Pro druhý stupeň si hodiny o EU připravili lektoři Europe Direct Kroměříž a Eurocentra Zlín. Žáci získali základní informace o EU, ale dozvěděli se i spoustu zajímavých informací, které mohli také zužitkovat v pátečním závěrečném kvízu.

Poslední aktivitou, která byla pro žáky druhého stupně připravena, byla hra Fakescape. Tu připravili studenti Masarykovy univerzity. Jedná se o projekt, ve kterém chtějí studenty a žáky naučit kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Cílem této aktivity bylo, aby si naši žáci prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace a uvědomili si, jaké mediální nástrahy na ně v on-line světě číhají.

Odpoledne jsme společně navštívili Uherské Hradiště. Prošli jsme nejzajímavější památky ve městě, naši komentovanou prohlídku jsme zakončili u hradišťské věznice.

Foto ze čtvrtého dne najdete zde

Erasmus+ 4. den22.02.2020

Den třetí - středa 12. 2. 2020

Ve středu jsme se spolu s našimi hosty vydali na návštěvu našeho krajského města Zlína. Navštívili jsme Baťův památník, Baťovo muzeum a seznámili naše hosty s historií obuvnické firmy, kterou založil významný zlínský podnikatel a vizionář. Tomáš Baťa je příkladem českého ševce, který se stal Evropanem. Toto téma se nám do našeho projektu skvěle hodilo.

Nevynechali jsme ani budovu "21" a známou kancelář ve výtahu. Žáky a také mnohé dospělé zaujal ale především výtah "Páternoster".

Odpoledne jsme na dopolední program tématicky navázali. Po odpoledním workshopu si každý účastník odnášel ze školy vlastně vyrobené "boty".

Foto ze třetího dne najdete zde

Erasmus+ 3. den<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 3. 4. 2020

Svátek má Richard
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: