Aktuálně

29.09.2020

Už jsme druháci …

Měsíc utekl jako voda a my už můžeme říct, že jsme opravdoví druháci. Všechny dovednosti z prvního ročníku naplno od září využíváme a jdeme kupředu vstříc dalšímu poznávání . Co je však pro nás kromě učení důležité, jsou vztahy ve třídě. Letos nás provází třídní maskot opička Pája a její blešky. Pomáhají nám rozpoznávat a nakládat se svými pocity. Díky nim se nám daří ještě lépe mezi sebou komunikovat, navzájem si pomáhat a být k druhým laskaví. Těšíme se na dobrodružství, nové poznatky a společně strávený čas v novém školním roce!

Děti z 2.A a paní učitelka Marta Straková

Další fotky najdete zde29.09.2020

První školní měsíc za námi

Snad s největšími očekáváními přicházeli 1. září do školy nejmladší žáčci naší školy, prvňáčci. Možná s o to větším nasazením jsme se hned od začátku pustili s chutí do práce. Seznamovali jsme se nejen s novým školním prostředím, naší třídou a novými kamarády, ale i s tím, jak to ve škole chodí a jaká pravidla se budeme snažit dodržovat, aby nám ve škole bylo fajn. A při tom všem jsme se už naučili první 3 písmena, pomalými krůčky začínáme číst slabiky a nezahálíme ani v matematice - zvládáme napsat číslice 1, 2 a 3, porovnáváme je a dokonce jsme už začali i sčítat. Bezesporu k nejoblíbenějším dnům školního týdne patří úterý a čtvrtek, kdy máme tělesnou výchovu, na kterou se děti vždy velmi těší. A protože zářijové počasí nám skutečně opravdu přálo, trávili jsme tyto hodiny hlavně na novém sportovním hřišti. Ale i v ostatních výchovných předmětech se dětem moc daří, někteří moc rádi zpívají, jiní jsou šikovní malíři a tvoření, to snad baví úplně všechny :)

Pavla Sedláčková a Lenka Běhalová, třídní učitelky 1.A a 1.B

Další fotky najdete zde27.09.2020

Září ve 4.B

1. září bylo pro třídu 4.B ve znamení velkých změn. Z třeťáků se stali čtvrťáci, dostali novou třídu, nového spolužáka a novou třídní paní učitelku.

V českém jazyce a ve výtvarné výchově jsme, jak jinak, vzpomínali na prázdniny. Děti dokázaly nejen vybrat své tři nejlepší zážitky, ale i o nich poutavě povyprávět svým spolužákům. Na dvě vyučovací hodiny jsme se stali výtvarníky, kteří navrhují originální obaly na sešity. A věřte, že některé by si určitě své zákazníky našly. Už víme, že je možné zároveň počítat, soutěžit sám se sebou a proběhnout se po třídě. Nedělá nám problém spolupracovat na úkolu ve dvojicích a domluvit se na společném řešení. Ale zvládneme i pracovat stále více samostatně.

V rámci organizačních opatření na omezení míchání tříd máme jídelnu sami pro sebe a můžeme si současně vychutnávat dobré jídlo a strávit příjemné chvíle u oběda se svými spolužáky.

Děkuji rodičům i dětem ze 4.B, vedení školy i kolegům za velmi milé přijetí a věřte, že měsíc s Vámi utekl jako voda.

Hana Drštičková, 4.B

Další fotky najdete zde<< <   1 2 3 4 5 6 7 8   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 26. 10. 2020

Svátek má Erik
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: