Aktuálně

25.04.2021

Den Země ve školní družině

Ve čtvrtek 22.4. 2021 byl odpolední program ve ŠD zaměřen na Den Země.

Začali jsme povídáním o naší planetě Zemi, jak je pro nás důležitá a čím je „Den Země“ tak významný. Bylo velmi hezké poslouchat, jak děti vnímají tuto problematiku a mají už přehled co je dobré, a naopak, co škodí naší přírodě.

Plynule jsme navázali na zábavnou stezku v přízemních prostorách školy. Zde byly ukryty pracovní listy na toto téma s různorodým zaměřením, které bylo potřeba vypracovat. Děti plnily úkoly i správně třídily odpad podle barev a materiálů.

Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat tento enviromentální den zábavnou formou pro děti ve ŠD.

Vychovatelky – Alena Pilčíková, Taťána Jurásková24.04.2021

DEN ZEMĚ

Na čtvrtek 22. dubna připadl mezinárodní svátek naší planety, Den Země. Přesto, že se stále většina dětí naší školy vzdělává distančně z domova, využili jsme toho, že je část dětí 1. stupně ve škole prezenčně a tak s nimi paní učitelky vyrazily oslavit tento svátek do přírody. Každá třída šla někam jinam a cílem tak byla různá místa v naší obci nebo jejím blízkém okolí. A ať už strávily děti dopoledne na „“Místečku“ u Gramance , v lázeňském parku nebo například na hřišti, důležité je, že si díky programu, který si pro ně paní učitelky připravily, vysvětlily význam Dne Země a připomněly si, jak je důležité chovat se k naší planetě ohleduplně a šetrně. Každý se mohl zamyslet nad tím, co by „své“ Zemi k jejímu svátku popřál a jakým „dárkem by ji potěšil“. Ale došlo také například na poznávání rostlin a živočichů, pokusy s vodou, společné hry dětí venku nebo například landart neboli tvoření z přírodních materiálů - i těmito a mnohými dalšími aktivitami se děti v toto „sváteční“ dopoledne zabavily. A o tom, že si to skutečně užily, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Ostatní žáci 1. stupně, kteří v tomto týdnu měli distanční výuku, se mohou o to více těšit na týden následující, kdy i oni svátek naší planety náležitě oslaví.

Pavla Sedláčková

Další fotky najdete zde23.04.2021

Den Země

22.4. si každý rok připomínáme Den Země. Ani letos tomu není jinak. Protože nám současná situace nedovoluje žádné hromadné akce, pojali jsme to tentokrát o něco komorněji.

Historie tohoto dne se začala psát roku 1970 v USA. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

My jsme si tento den připomněli trochou teorie a především zamyšlením nad tím, co každý z nás může udělat pro tuto planetu. Naši žáci měli možnost se realizovat a zvolit si aktivitu, která jim přišla smysluplná a zároveň tak alespoň trochu napomohla tomu, aby se nám tady lépe žilo. Někteří se rozhodli, že se vydají posbírat odpadky ve svém okolí, jiní si třeba ušili sáčky na pečivo, aby nemuseli používat ty plastové. Věřím, že každý si našel to své…

Barbora Knedlíková<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: