Archiv 2008-2009

09.10.2008

Evropský den bez aut 2008 v Uherském Hradišti

ed1V pondělí 22.9.2008 cestovali žáci 5. ročníku za doprovodu třídní paní učitelky Mgr. A. Botkové a žáci II.B se svou třídní paní učitelkou Mgr. J. Šilhavou vlakem do Uherského Hradiště. Již předem byli tito žáci připraveni na průběh a náplň této akce pořádané centrem ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město.

Dopolední program probíhal v Nádražní ulici a parku před obchodní akademií. Veškerý provoz z Nádražní ulice byl odkloněn, což rovněž přispělo společně s permanentní péčí doprovázejících vyučujících k bezpečnosti dětí z různých základních škol, které se této přínosné akce zúčastnily.

ed2

Zástupci naší ZŠ plnili na připravených stanovištích úkoly zaměřené na dopravní výchovu, poskytování první pomoci a měli i možnost seznámit se s policejní technickou výbavou.

Děti si odvezly spoustu užitečných zkušeností /např. praktický nácvik umělého dýchání/ a velmi spokojené odcestovaly se svými vyučujícími vlakem domů.

Zápal a nadšení dětí pro plnění jednotlivých úkolů můžete posoudit sami na fotografiích paní učitelky Mgr. A. Botkové.

Mgr. J. Šilhavá, Mgr. A. Botková

ed3 ed4 ed509.10.2008

Evropský den jazykůe2

Dne 26. září oslavila naše škola jako již tradičně Evropský den jazyků. Tento den je organizován Evropskou radou od re1oku 2001 jako den, kdy má být připomenuta jazyková různorodost Evropy, ve které se mluví až 200 jazyky. Cílem Evropského dne jazyků je podpořit zájem o výuku cizích jazyků, podpořit celoživotní jazykové vzdělávání a upozornit na důležitost výuky jazyků ve spojitosti s interkulturním porozuměním.e3

U příležitosti tohoto dne uspořádala naše škola Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče, ale i široká veřejnost měla možnost navštívit školu a zhlédnout výuku cizích jazyků na naší škole. Tato akce se setkala s velkým zájmem. Hodiny anglického, německého, ale i českého jazyka navštívilo nemalé množství veřejnosti.

Za jejich zájem a podporu výuky jazyků děkujeme.

Mgr. Adéla Botková

13.10.2008

Žáci I. stupně základní školy se opět chystají na „Vánoční zpívánky“

Již po několik let se žáci naší školy scházejí na závěr adventu při loučení před vv1ánočními prázdninami u společného zpívání koled ve dvoře naší ZŠ.

Této slavnosti předchází zdobení vánočního stromu v hodinách výtvarné výchovy, praktických /pracovních/ činností a příprava zpěvu koled v rámci výuky hudební výchovy.

V letošním školním roce proběhne 18. prosince tento slavnostní koncert v místním kostele opět za podpory otce Petra Krajčov2viče a pokračující spolupráci s hudební akademií z Kroměříže pod vedením tamního vyučujícího pana Maliny.

K Vánočním zpívánkám však potřebujeme instalovat na školní dvůr vzrostlý jehličnan, který se nám v minulých letech dařilo získat jako dar od občanů naší obce. Proto se na vás i letos obracíme, občané Ostr. Nové Vsi, pokud máte na svém pozemku vzrostlý jehličnan /který vám možná už i překáží/ zvažte darování tohoto stromu pro vaše malé spoluobčany. Jestliže se tak rozhodnete, obraťte se na p. učitelku Mgr. J. Šilhavou.

Váš dar jistě velmi potěší všechny žáky naší základní školy. Děkujeme.

Mgr. Jitka Šilhavá<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 4. 2018

Svátek má Jiří
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 13 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 22 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: