Archiv 2008-2009

15.10.2008

!!! Upozornění !!!

V pátek 17.10.2008 nebude kroužek ANGLIČTINA HRAVĚ.

Mgr. Adéla Botková17.10.2008

eTwinning

Partnerství škol v Evropě

O programu:

Program pro podporu mezinárodní spolupráce základních a středních škol (i mateřských).

Poskytuje virtuální prostředí pro vyhledávání škol v Evropě.

Podporuje společné projekty žáků i učitelů na dálku prostřednictvím informačních ae1 komunikačních technologií.

Poskytuje nástroje pro spolupráci partnerských škol.

Zajišťuje metodickou podporu školám při realizaci mezinárodních projektů.

Cíle programu eTwinning:

podpořit spolupráci mezi evropskými školami

připravit žáky na život, studium a práci v Evropě

zvýšit kvalitu výuky, uplatnění principů projektování vyučování ve výuce

rozvíjet jazykové kompetence a informační gramotnost

výměna zkušeností mezi partnerskými školami

integrovat mezinárodní internetové projekty do života školy (školního vzdělávacího programu)

Mezinárodní eTwinningový projekt SPORT=AKTION

Naše škola je taktéž zapojena v eTwinningovém projektu.

Navázali jsme partnerství se Základní školou Vide Pregarc z Lublaně ve Slovinsku.

Tato spolupráce probíhá již od loňského školního roku.

Účastníky partnerství jsou:

Skupina 12 žáků z 9. třídy ze Základní školy Ostrožská Nová Ves, ČR

Skupina 11 žáků z 9. Třídy ze Základní školy Vide Pregarc, Lublaň, Slovinsko

Jazykem projektu je němčina.

Němčina je jazykem náročným a u žáků ve vyšších ročnících málo oblíbeným. Popularita tohoto jazyka velmi klesla, proto jsme hledali na obou stranách – naší i slovinské - způsob, jak e2výuku tohoto jazyka oživit, vnést do ní radost, zábavu, pohyb, akci a hlavně osobní zkušenost, že komunikace v tomto jazyce skutečně funguje a že je reálné a možné vyzkoušet si „šprechání“ na vlastní kůži.

Jako nejlepší možnost jsme vyhodnotili propojení němčiny se sportem. Projekt jsme začali realizovat v době, kdy vrcholily přípravy na Mistrovství Evropy ve fotbale, které – jaká náhoda – probíhalo v německy mluvících e3zemích – Rakousku a Švýcarsku. Takže se nám do našeho jazykového projektu podařilo zapojit i reálie německy mluvících zemí.

Fotbal patří ke sportům, které jsou v Evropě velmi oblíbeny – mezi mladými i staršími, mezi muži i ženami. Měli jsme šanci, že téma zaujme skutečně většinu zúčastněných. Sport všeobecně patří v dnešní době k formě aktivního odpočinku a velmi důležitý je hlavně pro děti a mládež, protože dnešní doba spíše vede k pasivní formě trávení volného času.

Náš projekt jsme rozčlenili do několika fází:

 1. Přípravná fáze: žáci měli za úkol seznámit se s oběma státy – na internetu hledali informace o obou zemích, ve kterých šampionát probíhal. Na internetu vycházela spousta článků, virtuálních prohlídek měst, soutěží a kvízů. Rakouský institut vydal u příležitosti mistrovství časopis s nejrůznějšími zajímavostmi, které se týkaly stadionů a měst, ve kterých se zápasy uskutečnily.

  Tyto informace jsme zpracovávali do různých prezentací, pracovních listů a informačních plakátů.

  Součástí přípravné fáze bylo i seznámení žáků obou stran. Žáci na české straně obdrželi seznam jmen svých slovinských kolegů, vytvořili dvojice, předali si e-mailové adresy a prvním úkolem bylo kontaktovat se navzájem a krátce se představit.

  Dalším úkolem v přípravné části byl společný chat našich žáků. Ten se uskutečnil dvakrát. V domluvenou dobu jsme se sešli a dvojice, které se vytvořily, si vyměnily pár aktuálních informací o škole, městě, kde bydlí, o zálibách, oblíbených sportech apod.

 2. Další fází projektu byl samotný průběh fotbalového šampionátu:

  Žáci měli za úkol sledovat průběh mistrovství a doplňovat různé informace do vytvořených pracovních listů.

  Pak projekt přerušily hlavní prázdniny. Žáci měli možnost libovolně komunikovat prostřednictvím mailu.

 3. Nyní je náš projekt v další fázi: fáze přípravy návštěvy slovinských žáků v naší škole.

  Připravujeme projekty o naší škole, o Slovinsku, o hlavním městě Slovinska Lublani, odkud naše partnerská škola je a o sportu. Tyto projekty si poté vyměníme s žáky ze Slovinska, kteří pracují na velmi podobných tématech – připravují prezentace a plakáty o své škole,o Praze, o České republice a o oblíbených sportech ve Slovinsku.

  Všechna témata budou zpracována formou plakátů a prezentace v PowerPointu, nejprve v českém jazyce a pak i v němčině.

  Protože hlavním tématem projektu je sport, zaměříme se nejen na všeobecné informace, ale především na možnosti včlenění sportu do každodenního života. Budeme zjišťovat prostřednictvím různých anket a dotazníků nejen ve škole ale i v obci, jaké druhy sportů jsou mezi žáky i obyvateli naší obce oblíbeny. Zda se věnují sportu aktivně či pouze pasivně. Jaké sportovní vyžití poskytuje naše obec a občanům, mládeži a dětem.

  Žáci budou zpracovávat informace o sobě samých, jaký druh sportu provozují, v jakém oddíle jsou, jak často trénují, apod.

  Všechny zjištěné informace budeme vyhodnocovat a výsledky zpracovávat v českém a taktéž německém jazyce. Všechny získané informace budou prezentovány na společných webových stránkách projektu.

  Během přípravy na návštěvu našich partnerů proběhne kvalifikační fotbalové utkání mezi ČR a Slovinskem o účast na MS. Žáci na obou stranách budou plnit úkoly, týkající se tohoto zápasu – např. sestavy jednotlivých týmů, trenéři, výsledek apod. Všechny informace i zadání úkolů probíhá v německém jazyce.

 4. Velmi zajímavou fází projektu by měla být návštěva slovinských žáků u nás ve škole. Během návštěvy budou prezentovány a vyměněny projekty vytvořené oběma školami. Žáci budou společně navštěvovat vyučování, podniknou zajímavé výlety apod. Protože tématem projektu je sport, budeme se sportu věnovat nejen pasivně, ale konečně i aktivně. Uskuteční se vzájemná přátelská sportovní utkání v nejrůznějších sportech mezi žáky, do sportovního klání bychom chtěli zapojit také učitele a představitele obce či rodičů, kteří budou přizvání a kteří budou mít chuť se akcí zúčastnit.

  U příležitosti návštěvy slovinských žáků na naší škole bychom chtěli uspořádát prezentaci projektů, které žáci vytvořili v českém jazyce. Na tuto prezentaci budou pozváni žáci školy, učitelé, rodiče a ostatní občané, kteří budou mít možnost seznámit se se zemí a městem, odkud naše partnerská škola je. Velmi zajímavou prezentací bude i projekt o historii jednotlivých sportů a informace o tom, které sporty jsou v ČR oblíbeny, kdo se jim převážně věnuje apod.

  Projekty vytvořené v němčině budou předány našim Slovinským partnerům.

 5. Závěrečná fáze – opět on-line fáze, při které žáci zhodnotí pobyt a setkání. Budou zpracovávat fotografie, pokusí se natočit a zpracovat krátký filmový dokument.Výsledky zpracují a budou prezentovat na webových stránkách projektu či školy.

 6. Posledním vyvrcholením projektu pro naši i Slovinskou školu by mohla být návštěva našich žáků ve Slovinsku.

Odkaz na stránky projektu: http://www2.arnes.si/~osljvp3s/ (předposlední odkaz)

Mgr. Adéla Botková23.10.2008

ŠKOLNÍ KLUB : DEBRUJÁŘI

Tak jsme opět tady. Trošku jsmd1e omladili, ale to vůbec nevadí. Jsme rozdělení na mladší a starší. Letos máme 36 členů a dvě vedoucí - Mgr. Miroslavu Prchlíkovou a Mgr. Alenu Horákovou.

Čekají nás pokusy, hry, hlavolamy, zábava, exkurze (pravděpodobně i letos navštívíme zahraničí).

Jednu akci už máme za sebou. 16. října jsme podnikli výlet do Technického muzea v Brně. Fyzikální exkurze byla opravdu příjemně stráveným dnem. Dozvěděli jsme se mnoho nového o různých technických vynálezech. Taky jsme měli možnost „pohrát si“ v technické herně a zároveň pochopit netradiční formou podstatu některých fyzikálních zákonů a jevů.

Doufáme, že nás čeká ještě mnoho takovýchto akcí, při nichž si budeme hrát, bavit se a zároveň učit.


Mg
r. Miroslava Prchlíková

t1 t2 t3 t4
t5 t6 t7 t8
t9 t10 t11 t12
t13 t14<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 4. 2018

Svátek má Jiří
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 13 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 22 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: