Aktuálně

15.04.2019

šplh2st2019-1Šplhoun 2019

Tento rok se jako každý odehrála v tělocvičně naší školy soutěž Šplhoun II. stupně. Této akce se zúčastnily školy: Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota a Kunovice Červená cesta. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci. 1. místo získala Základní škola Kunovice,šplh2st2019-2 2. místo obsadila domácí Základní škola Ostrožská Nová Ves, na 3. místě se umístila Základní škola Uherský Ostroh. V jednotlivých kategoriích z našich žáků uspěli Simona Andrýsková a Tomáš Cícha, kteří získali zlato, David Jurásek stříbro a Jindra Daněk bronz.

Šimon Svoboda, Martin Šálek12.04.2019

zpp2019ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

V pátek 5. 4. k nám přijeli žáci druhého ročníku ze Střední zdravotnické školy z Uherského Hradiště se svou paní učitelkou. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit nás se základy první pomoci. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina si vyzkoušela masáž srdce, druhá skupina si zkoušela ošetřování ruky při krvácení. Potom jsme se vystřídali. Ukázali nám také, jaká je povinná výbava autolékárničky a seznámili nás s přístrojem, který se jmenuje defibrilátor, zkratka je AED (automatizovaný externí defibrilátor). Je to přístroj, který pomůže i laikovi zachránit člověku život třeba na ulici nebo v obchodním centru. Akci bych zhodnotil velice kladně, bylo to zajímavé a poučné.

Štěpán Lažek, 8. třída

více fotek ve fotogalerii03.04.2019

Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. ročníku 2019/20

Zápis do I. ročníku školního roku 2019/20 proběhne v úterý 16.4.2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově prvního stupně ZŠ Ostrožská Nová Ves. Při formální části zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Se souhlasem zákonného zástupce proběhne ověření školní zralosti dítěte, na základě kterého zákonný zástupce obdrží doporučení Desatero pro rodiče a děti s přehledem dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí tak učinit písemně. Součástí písemné žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2019/20

Přijetí dítěte do 1. třídy se řídí §36 a §178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Ve školním roce 2019/20 mohou být otevřeny dvě třídy o maximálním počtu 30 žáků na třídu. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi. V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí los.

Mgr. Alena Horáková, ředitelka školy<< <   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 19. 6. 2019

Svátek má Leoš
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: