Aktuálně

20.12.2018

vd2018-1Vánoční dílničky v ZŠ

Již tradičně pedagogové ze základní školy připravili nejen pro své žáky, ale i pro veřejnost výrobu drobných vánočních dekorací ve „Vánočních dílničkách“. Spolu s nimi vypomáhali svým mladším spolužákům na jednotlivých stanovištích žáci 8. a 9. ročníku.
V adventním období, v pondělí 17. prosince, přišli žáci do školy bez batohů s učebními pomůckami, zato se sváteční náladou. Zahájení proběhlo ve školní jídelně, kde si taky všichni zazpívali koledy se školním pěveckým sborem. Pak se žáci i hosté (rodiče, prarodiče, bývalí
vd2018-2žáci naší školy) rozešli do jednotlivých dílniček. Skupinky dětí 1. ročníku doprovázeli opět jejich starší kamarádi z 8. a 9. ročníku. V každé učebně modrého a zeleného poschodí se všichni potkávali a měli možnost vyrobit si buď krásné svícínky, maličkosti ze včelího vosku, bižutérii, zápichy do květináčů, rámečky na fotografie, malované perníčky, voňavá mydélka, přáníčka či například stromečky ze šišek a kartonu. A když si potřebovali odpočinout, šli do speciálně připravených relaxačních místností. Kdo měl chuť na cukroví, navštívil „Buchtotéku“ ve školní jídelně. Tady se nejen žáci, ale taky veřejnost, občerstvovali pečivem, které napekly jejich maminky nebo babičky. Tímto děkujeme všem rodinám za příspěvky ať už pečiva nebo čajů a jiných nápojů. Bylo to pro žáky velmi příjemné zpestření dopoledne.
vd2018-3Naše „Vánoční dílničky“ opět navštívily i děti a paní učitelky z mateřské školy. Společně jsme si zazpívali koledy a předškoláci si pochutnali na drobném cukroví. Později přišli za námi i bývalí zaměstnanci základní školy, kteří jsou již ve starobním důchodu. Slavnostní atmosféra se zpíváním koled se jim moc líbila. Všechny nás potěšilo, že se na naše dílničky přišla podívat i paní starostka J. Bedřichová s panem místostarostou J. Lažkem. Měli možnost vidět, jaká sváteční nálada vládne naší školou. Jsou to krásné tradice patřící u nás k adventu.

Mgr. J. Šilhavá

více fotek najdete zde »»»20.12.2018

Krásné předvánoční setkání v naší školeduch2018

Zase po roce jsou tu Vánoce…..
Dne 17. prosince 2018 se konaly v naší škole tradiční dílničky. V tento den pozvala paní ředitelka Mgr. Alena Horáková bývalé kolegyně a správní zaměstnance. Velmi srdečně nás přivítala. Čekalo na nás milé překvapení. Podívali jsme se do tříd, kde děti pod vedením paní učitelek vyráběly různé dárečky na Vánoce. Navštívili jsme buchtotéku a pochutnali si na cukroví, které upekly maminky a babičky. Překvapením i bylo, že některé cukroví upekly děti s paní učitelkami v nové, krásné kuchyni, kterou se paní ředitelce podařilo zrekonstruovat. Kdo chtěl, prošel si školu a podíval se, co se vedení školy za rok zase podařilo vylepšit, opravit, zdokonalit. Pak už na nás čekalo vystoupení pěveckého sboru pod vedení paní učitelky Mgr. Jany Melichárkové. Vystoupení bylo úžasné! Děkujeme!

Následovalo příjemné povídání s paní ředitelkou, panem zástupcem, současnými kolegyněmi i správními zaměstnanci. Pozdravit nás, zavzpomínat na školu, popřát všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce 2019 přišla paní starostka Ing. Jaroslava Bedřichová a pan místostarosta pan Ing. Jaromír Lažek. Při výborném pohoštění čas rychle utíkal. Nastal čas rozloučení. Všichni jsme si navzájem popřáli radostné Vánoce a hlavně hodně a hodně zdraví, které potřebujeme. Na závěr krásného posezení, které jsme si opravdu užili, jsme dostali dáreček i přáníčko. Bylo to moc milé!

Mnohokrát děkujeme paní ředitelce, paní Petře Domanské, paní učitelce Jitce Šilhavé, paní Jitce Lukášové a panu Zdeňku Slachovi za přichystání krásného adventního posezení. Ohromné!!!
Všem pracovníkům školy přejeme hodně zdraví, úspěchů v práci s dětmi, vstřícné rodiče a budování dalších prostor ZŠ pro žáky naší základní školy.

Za bývalé zaměstnance Miroslava Vajdíková19.12.2018

b-b2018SPORTÍK

Slovácká školní liga v B-ballu
Spolu se začátkem školního roku začala Slovácká školní liga v B-ballu, které se pravidelně účastní i žáci prvního stupně naší školy, ZŠ Uherský Ostroh, Boršice, Hluk a Snails Kunovice.
V letošním školním roce reprezentují naši školu dva týmy.
Tým A tvoří žáci 3. tříd ( Antálková, Bartková, Hrbáčková, Kašná, Kusáková, Bezděk, Jurásek, Dostál, Kozmík, Šácha, Žajdlík), kteří na turnaji zatím získávají své herní zkušenosti.
Tým B (žáci 4. a 5. tříd : Tomeček, Beníček, Tischer, Trávníček, Grebeníček, Obal, Hučík, Hlůšek a žák 3. třídy Kyselák) přijel své zkušenosti zúročit.
Na prvním turnaji 10. 10. 2018 vybojovali krásné 2. místo a v prosinci 11. 12. 2018 získali s pětibodovým rozdílem 1. místo.
Přejeme hodně elánu do dalších turnajů.ceps2018

ČEPS – cup
28. 11. 2018 se žáci prvního stupně také zúčastnili celostátního turnaje ve florbalu, ve kterém se utkalo 14 základních škol okresu Uherské Hradiště.
Naši chlapci Tomeček, Beníček, Grebeníček, Obal, Šácha, Hlůšek, Tischer, obsadili krásné 5. místo.

Mgr. Běhalová Lenka<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 20. 2. 2019

Svátek má Oldřich
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: