Archiv 2010-2011

01.09.201001.09.2010

Organizace školního roku 2010/2011

Třídní učitelky:
1.A – Mgr.Jitka Simerská
1.B – Mgr.Jitka Šilhavá
2. – Mgr.Pavla Páčová
3. – Mgr.Lenka Běhalová
4.A – Mgr.Jarmila Valihrachová
4.B – p.uč.Lenka Burešová
5. – Mgr. Jana Melichárková
6. – Mgr.Miroslava Prchlíková
7. – Mgr. Adéla Botková
8. – Mgr.Patricie Bobková
9. – Mgr.Markéta Frantová

Bez třídnictví: Mgr.Marcela Křiváková, Mgr.Alena Mlčková
Výchovná poradkyně: Ing.Renata Němcová.
Zástupce ředitelky školy: Mgr.Jaroslav Němec.
Vychovatelky ve školní družině: Mgr.Dana Botková a Barbora Hubičková.
O pořádek a čistotu se ve škole starají pan školník Václav Váňa a paní uklizečky Marie Dvouletá, Marie Jakubcová a Bronislava Pokorná, která bude zároveň prodávat ve školním bufetu, ten je přestěhovaný do školní jídelny.01.09.2010

Zlepšení materiálních podmínek školy

Během prázdnin probíhaly ve škole opravy a rekonstrukce. Dokončila se celková rekonstrukce tělocvičny, která byla postavena už v roce 1970. Po výměně elektroinstalace, oken a obložení proběhla letos rekonstrukce podlahy. Původní parkety byly vyměněny za moderní litou sportovní podlahu. Celkově rekonstrukce stála téměř 2,5 milionu korun a podařilo se ji realizovat díky navýšení rozpočtu od zřizovatele.
Úspěšně se podařilo vyřešit dlouhodobý problém s odpady ve školní jídelně. Výměnou lapače tuků se odstranil nepříjemný zápach, který obtěžoval všechny návštěvníky školy. Na konci školního roku bylo nutné vyřešit havarijní stav výtahu, také díky kterému je škola bezbariérová. Obě opravy stály půl milionu korun.
V rámci modernizace byly ve škole provedeny další úpravy, postupně jsou ve staré budově 2.stupně vyměňovány podlahy, letos už to bylo ve 4. učebně, opravila se malba ochranného nátěru v šatně 2.stupně, byly vymalovány další učebny, vyměněna tabule v jedné učebně za moderní plastovou.
Díky finanční podpoře sponzorů a rodičů se daří vybavovat školu moderní a výpočetní technikou. Jedna jazyková učebna byla vybavena interaktivní tabulí, díky které se zkvalitnila výuka cizích jazyků. Počítačem s projektorem máme vybaveny další 4 učebny.
Především díky finanční podpoře zřizovatele a sponzorů se po materiální stránce dobře daří postupně naplňovat dlouhodobou koncepci rozvoje školy.

Mgr. Alena Horáková<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 24. 4. 2018

Svátek má Jiří
Celý rok

Blížící se akce

07. květen 2018 -->>zbývá: 13 dní

Sběr papíru


16. květen 2018 -->>zbývá: 22 dní

Akademie ke Dni matek


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: