Dokumenty


31.08.2012

Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023 (vyvěšeno 26.10.) najdete zde

Návrh rozpočtu 2021 (vyvěšeno 26.10.) najdete zde

Návrh rozpočtu 2020 najdete zde

Střednědobý výhled na roky 2020 - 21 - vyvěšeno 23.11.2018 »»»

Rozpočet 2019 - vyvěšeno 23.11.2018 »»»

Rozpočet 2018 - vyvěšeno 16.1.2018 »»»

Školní řád platný od roku 2017/2018 »»»

Program proti šikanování platný od roku 2016/2017 »»»

Příloha školního řádu - směrnice k zajištění beezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole platná od 27.9.2016 »»»

Žádost o uvolnění žáka z výuky »»»

Žádost o uvolnění žáka z výuky na více dní »»»

Žádost o uvolnění žáka z přestávky »»»

Metodický pokyn - uvolňování a omlouvání žáků z vyučování »»»

Metodický pokyn - primární pravence sociálně patologických jevů »»»

Metodický pokyn - environmentální vzdělávání »»»

Metodický pokyn - prevence šikanování mezi žáky škol »»»

Metodický pokyn - výchova k volbě povolání »»»


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: