Erasmus+


0.05.2016

Projekt Erasmus+ Paliva budoucnosti pokračuje dalšími projektovými eras2016-1aktivitami

Od ledna do března 2016 jsme se věnovali další projektové práci na téma Obnovitelné zdroje energie. Žáci druhého stupně zpracovávali toto téma v hodinách výtvarné výchovy a informatiky trochu netradičním způsobem a to jako komiks.

V dubnu jsme oslavili Den Země. Letos jsme vyrazili na pěší túru do Chřibů. Žáci se podle věku vydali na různě obtížné turistické trasy. Celoškolní akci jsme však zakončili všichni společně opékáním špekáčků v areálu Pod Břesteckou skalou.

V měsíci dubnu se uskutečnila i další celoškolní akce zaměřená na životní prostředí. Právě využívání obnovitelných zdrojů energie je způsob, jak životní prostředí šetřit a zachovat jej eras2016-2zdravé i pro další generace. Žáci se seznámili s faktem, že využívat pouze obnovitelné zdroje energie je zatím nemožné. Energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů je ale třeba šetřit a neplýtvat jí právě proto, že zdroje, ze kterých je vyráběna, jsou vyčerpatelné. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu „WAWE climate school project“ a pokusu o vytvoření světového rekordu. Žáci vytvořili kartičky, na které psali své tipy, jak omezit spotřebu energie, využívat obnovitelné zdroje energie a tím snížit emise CO2 do ovzduší. Jednotlivé kartičky byly nalepeny na papír a odeslány ambasadorovi projektu. Cílem je shromáždit alespoň milion kartiček s poselstvím z různých zemí. Do projektu jsme se připojili nejen proto, že na škole právě probíhá projekt Paliva budoucnosti, ale také proto, že nám na stavu naší planety opravdu záleží. Jednotlivé plachty s kartičkami budou elektromobily dovezeny do Švýcarska, zde budou v rámci Rally Wavetrophy 17. června 2016 vystaveny v Ženevě na náměstí Národů. Pomocí dronů budou pořízeny letecké fotografie a následně umístěny na webových stránkách projektu www.wave.earth.

Aby žáci načerpali inspiraci, předcházela akci projekce filmů s tématikou životní prostředí a environmentální chování. Filmy jsme čerpali z audiovizuálního portálu Jeden Svět na školách. Tato projekce měla hned několik cílů:
- připomenout žákům, jaké zdroje energie znají a přemýšlet o výhodách a nevýhodách využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
- uvědomit si naši závislost na elektrické energii a také osobní zodpovědnost za její spotřebu
- podnítit přemýšlení o způsobu života, který by byl šetrný k životnímu prostředí

V dubnu a květnu jsme se věnovali i přípravě na další mezinárodní projektové setkání, které se tentokrát uskuteční v Turecku od 22. do 28. května 2016. Z bezpečnostních důvodů se tohoto eras2016-3setkání na půdě naší partnerské školy Mustafa Keskin Ilkokulu v Burhanyie zúčastní pouze učitelé. Toto setkání bude zaměřeno na geotermální, větrnou a solární energii. Tým ve složení Adéla Botková, Alena Horáková, Markéta Frantová, Lenka Běhalová a Jitka Lukášová bude naši školu na tomto mezinárodním projektovém setkání zastupovat. Jak už je při tomto sekání zvykem, odučíme v partnerské škole vyučovací hodinu, která se bude zabývat obnovitelnými zdroji energie. K tomuto úkolu přistupujeme jako vždy velmi odpovědně a na výuku v anglickém jazyce se poctivě připravujeme. Součástí setkání je i setkání koordinátorů jednotlivých partnerských škol, kteří budou společně hodnotit dosavadní průběh a úspěšnost projektu a budou se taktéž zabývat harmonogramem dalších projektových aktivit.

Adéla Botková


5.02.2016

Informace o doposud uskutečněných Mezinárodních projektových setkáních koordinátorů

V rámci projektu byla doposud zrealizována tři mezinárodní projektová setkání. Během každého setkání proběhly 2 schůzky koordinátorů. Na každé setkání se koordinátoři připravují, jsou v kontaktu prostřednictvím komunikačních technologií i mailové pošty. Předem obdrží program (Coordinators Project Management Meeting Agenda). V programu jsou stanovena témata, která se budou na setkání řešit, tak aby se mohli koordinátoři připravit. Po každém setkání obdrží všichni koordinátoři zápis/protokol setkání s podrobným popisem průběhu setkání (Minutes of Coordinators Meetings). Během setkání koordinátorů je stanoven harmonogram. Je stanoveno, jaké projektové aktivity budou v následujícím období plněny, jaké cíle jsou díky uskutečněným aktivitám naplněny a jakým způsobem je splněna kontrola kvality projektu (Erasmus+ Planner).


1. Mezinárodní projektové setkání v České republice, termín: 9. – 13. února 2015. Počet účastníků: 7 koordinátorů všech škol zapojených do projektu.

Setkání koordinátorů proběhlo ve středu 11. a v pátek 13. 2. 2015.

Coordinators Project Management Meeting Agenda 1: »»»

Minutes of Coordinators Meetings in Ostrožská Nová Ves in the Czech Republic: »»»

Erasmus+ Planner Nr. 1: »»»


2. Mezinárodní projektové setkání na Menorce, termín: 18. – 22. května 2015. Počet účastníků: 7 koordinátorů všech škol zapojených do projektu.

Setkání koordinátorů proběhlo v pondělí 18. a ve čtvrtek 21. 5. 2015.

Coordinators Project Management Meeting Agenda 2: »»»

Minutes of Coordinators Meetings in Ciutadella in Menorca: »»»

Erasmus+ Planner Nr. 2: »»»


3. Mezinárodní projektové setkání ve Švédsku, termín: 19. – 23. října 2015. Počet účastníků: 7 koordinátorů všech škol zapojených do projektu.

Setkání koordinátorů proběhlo ve v pondělí 19. a ve čtvrtek 22. 10. 2015.

Coordinators Project Management Meeting Agenda 3: »»»

Minutes of Coordinators Meetings in Torshälla in Sweden: »»»

Erasmus+ Planner Nr. 3: »»»


<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 25. 9. 2020

Svátek má Zlata
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: