Erasmus+


2.11.2015

Projekt Erasmus+ - Paliva budoucnosti pokračuje i ve školním roce 2015/2016

Naši nejstarší žáci se vrhli do vzdělávání hned na začátku září a společně nahlédli do problému globálních změn klimatu Země. Výukový program byl veden pracovníky CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ŽABKA a byl uveden citátem: "Nedědíme Zemi po svých předcích, půjčujeme si ji od svých dětí." (LAKOTA)

V pátek 4. 9. 2015 byl pro nás ve škole připraven výukový program týkající se klimatu a globálního oteplování. Pracovali jsme i ve skupinách, ve kterých jsme plnili různé úkoly formou pracovních listů. Odpovídali jsme na otázky nebo jsme měli za úkol domalovat obrázky. Kroužkovali jsme věci, které na obrázku nebyly v pořádku a měli jsme vysvětlit proč. Dověděli jsme se o tom, jak vzniká globální oteplování, co jej způsobuje, jak se na tom člověk podílí. Program byl nejen zajímavý, ale také velmi poučný.
Lucie Lukášová, 8. třída

Programu „I ty ovládáš klima Země" se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy. Celý program se zabýval tím, jak jej můžeme změnit. Zjistili jsme mnoho nových informací, např.: jak funguje skleníkový efekt. Dověděli jsme se, jak lze zodpovědně nakupovat, a co znamená značka „Fair trade“. Nakonec jsme se bavili o recyklování odpadů, a co z nich můžeme vyrobit. Celý program byl zajímavý a nápaditý.
Tereza Vojtková, 9.tř

odkaz na foto: http://zsonves.rajce.idnes.cz/Vyukovy_program_I_ty_ovladas_klima_Zeme_%2C_Erasmus_Fuelling_the_future%2C_projektove_aktivity/


K dalším projektovým aktivitám patřila i oslava Evropského dne jazyků.

Oslava tohoto dne je v naší škole již tradicí. Každoročně jsou u této příležitosti dveře naší škole otevřeny široké veřejnosti. V letošním roce jsme se zaměřili na evropské země, které jsou našimi partnery v projektech, kterých se naše škola účastní.

Česko-německý fond budoucnosti podporuje naše partnerství s německým gymnáziem v Drážďanech. Část žáků deváté třídy si připravila prezentace o Německu, ve kterých zmínili geografii, kulturu, sport, tradiční pokrmy apod. Zajímavá byla prezentace o Drážďanech, naší partnerské škole a o projektech, které jsme s Gymnáziem Romaina Rollanda v Drážďanech zrealizovali.

Erasmus+ podporuje naše partnerství se čtyřmi státy – Španělskem, Anglií, Švédskem a Tureckem. Druhá část žáků deváté třídy si zvolila Anglii a mladším žákům přiblížili naše partnerské školy SS John&Monica v Birminghamu a St Mary’s ve Studley. Návštěva těchto škol nás čeká v květnu příštího školního roku. Bližší akcí je zájezd našich žáků do Londýna, a tak se deváťáci ve svých prezentacích zaměřili i na toto město ale i na Anglii jako takovou – na její geografii, kulturu, jazyk apod.

Poslední skupinu tvořili žáci, kteří se zúčastnili druhé projektové návštěvy v rámci projektu „Paliva budoucnosti.“ Tito žáci navštívili španělský ostrov Menorku a jejich prezentace byli nejen o tomto překrásném ostrově, ale i o naší partnerské škole Calos, španělském jazyce a jejich temperamentním tanci.

Osobní zkušenosti žáků, kteří měli možnost se zúčastnit výměnných pobytů v Drážďanech nebo projektového setkání na Menorce, jsou tou nejlepší možností, jak mladším žákům předat informace, jak je namotivovat k účasti v projektech a hlavně k výuce jazyků.

Věřím, že se jim to podařilo a že oslava tohoto dne splnila svůj účel.

odkaz na foto: http://zsonves.rajce.idnes.cz/Oslava_Evropskeho_dne_jazyku%2C_25._9._2015/

Mgr. Adéla Botková


5.09.2015

Školní rok jsme ukončili, náš projekt Erasmus+ s názvem Paliva budoucnosti ale nekončí!

Jedeme dál, tentokrát za bioplynem do Švédska.

V posledním vydání obecního časopisu Profil jsme psali, že se náš osmičlenný tým chystá za poznáním a sluncem na Menorku. Navštívili jsme našeho projektového partnera, školu Col-legi Salesia Sant Francesc de Sales ve městě Ciutadella de Menorca. Chtěli bychom informovat, že naše mise za poznáním byla úspěšná, se sluncem to bylo trochu horší. Žákovský tým ve složení Natálie Bočková, David Pavlačka, Petr Baný a Denisa Andrýsková zvládl účast na druhém projektovém setkání na jedničku. Svůj úkol představit na Menorce naši zemi, region, obec a školu brali všichni žáci velmi zodpovědně. Po prezentaci si zaslouženě vyslechli od ostatních účastníků projektového setkání velkou pochvalu za bezprostřednost, jazykovou znalost a pohotovost. Na Menorku jsme s sebou vezli novoveské koláčky, které daly prezentacím další rozměr. Všichni žáci byli ubytováni v rodinách, kde byli odkázání na samostatnost a umění komunikace. Prokázali jsme, že naše škola má schopné žáky, kteří dokáží reprezentovat nejen školu, ale i obec a celou zemi. Taktéž pedagogický tým ve složení Adéla Botková, Denisa Hanáčková a Markéta Frantová se svého úkolu odučit dvě hodiny na téma obnovitelné zdroje energie zhostil velmi odhodlaně. Náš tým doplnila Jitka Lukášová, která má na starosti finanční a organizační zajištění projektu, tým ale podpořila i svými jazykovými znalostmi. Vodu jsme si zvolily, protože k ní máme velmi blízko. Naše prezentace okouzlila fotografiemi novoveských jezer i vodáků a závodníků dračích lodí, kteří jezera ke sportu využívají. S mladšími žáky jsme pak vyráběly vodní mlýny a ty starší jsme pak podrobily vědomostnímu kvízu na téma Voda jako zdroj energie. Při těchto hodinách byli přítomni i naši projektoví partneři. My jsme zhlédly výuku tureckých a švédských partnerů. Tato výměna zkušeností a možnost srovnání a získání nových nápadů a podnětů k výuce je důležitou součástí těchto setkání. Součástí jsou i exkurze, související s tématem projektu, ale i exkurze, při kterých jsme měli možnost poznat Menorku jako takovou. Je to překrásný ostrov, který nás okouzlil svojí přírodou, klidem a přívětivostí obyvatel. Vrátit se sem třeba jako turisté je určitě přáním mnohých z nás.

Důležitou součástí setkání jsou i setkání koordinátorů všech partnerských zemí. Při prvním setkání proběhlo hodnocení úkolů, které byly stanoveny na období od února do května 2015. Naše škola byla v plnění úkolů aktivní a úspěšně se jí podařilo splnit stanovené cíle projektu, což dokazuje i fakt, že naše první průběžná zpráva projektu byla bez výhrad schválena. Při druhém setkání byly stanoveny úkoly na období červen – říjen 2015 a také termín třetího projektového setkání. Toto setkání proběhne ve Švédsku ve škole Edvardslundsskolan ve městě Torshälla v termínu od 19. - 23. října 2015.

Z Menorky jsme si přivezli nové vědomosti o tom, že zdroje energie je třeba šetřit a že jednou z možností jak toho dosáhnout, je využívat obnovitelné zdroje energie. Na Menorce to je především energie sluneční a větrná. Z Menorky jsme si odvezli ale také spoustu nezapomenutelných zážitků a snad budu mluvit za všechny účastníky naší výpravy, když závěrem napíši, že jsme si odvezli hlavně poznatek, že znalost cizích jazyků je opravdu velmi důležitá.

Poděkování patří vedení školy, všem učitelům a zaměstnancům a v neposlední řadě také žákům školy za podporu projektu. Velké poděkování manželům Hrachovským za koláčky a panu Vlastimilu Basovníkovi a jeho fimě RENA NOVA za sponzorský dar, díky kterému jsme zrealizovali dopravu na vídeňské letiště a zpět.

Adéla Botková


<< <   ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 5. 12. 2020

Svátek má Jitka
Celý rok

Blížící se akce

07. prosinec 2020 -->>zbývá: 2 dny

Nástup 6. a 7. ročníku

Distanční výuka pro 8.A a 8.B


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: