Erasmus+


2.02.2016

Během listopadu a prosince 2015 se všechny partnerské školy zapojené do projektu zaměřily především na zlepšení komunikace. V prosinci proběhla mailová komunikace mezi žáky 7. a 8. třídy naší školy a žáky z Col-legi Salesia Sant Francesc de Sales Ciutadella na Menorce, žáci 6. A a 6. B komunikovali prostřednictvím mailové pošty s žáky z Mustafa KeskIn Ilkokulu v Burhaniye v Turecku a žáci 5. třídy se pokusili spojit s žáky ze St Mary’s Catholic Primary School ve Studley v Anglii. Tyto projektové aktivity probíhaly v hodinách informatiky a anglického jazyka, který si žáci při komunikaci mohli procvičit.

Žáci prvního stupně vyráběli vánoční přáníčka. Prvňáci a druháci poslali svá přání do SS John&Monica Catholic Primary School v Birminghamu v Anglii. Žáci 3. A, 3. B a 4. třídy vyrobili přáníčka pro žáky z Ozel Diyarbakir Doga Ilkögretim Okulu v Diyarbakir v Turecku.

21. prosince proběhla poslední projektová aktivita v roce 2015. Byla to hodina, při které se žáci naší školy prostřednictvím Skypu spojili s žáky ze školy Col-legi Salesia Sant Francesc de Sales na Menorce. Žáci spolu mluvili o Vánocích a tradicích, např. o štědrovečerních pokrmech, o vánočním stromečku a na závěr si vzájemně zazpívali koledy. Byla to velmi zábavná hodina a byl to velmi vydařený konec kalendářního roku.

Fotky z těchto projektových aktivit:

http://zsonves.rajce.idnes.cz/Erasmus_Project_activities_in_December_2015_Mails%2C_Skype_and_Christmas_cards/


2.02.2016

Erasmus+ - Paliva budoucnosti


Další projektové aktivityPo návratu z třetího projektového setkání, které se uskutečnilo ve druhé polovině října ve Švédsku, jsme se soustředili na propagaci informací o tomto setkání. Zprávy z tohoto setkání se objevily v obecním časopise Profil, ve školním časopise Střela a taktéž na stránkách školy v sekci aktuálně i projekty.


Žáci i učitelé, kteří se projektového setkání zúčastnili, vyplnili evaluační dotazníky, které jsme obdrželi od hlavní koordinátorky projektu Pauline David. Evaluační dotazníky jsou vyplňovány po každé projektové návštěvě.


Pedagogové účastnící se projektových setkání v nich hodnotí např.: jaký vliv měla účast na tomto setkání na jejich profesionální rozvoj. Jak aktivity, kterých se zúčastnili, ovlivnily jejich styl výuky, jaký vliv měla zkušenost vyučovat žáky v jiné zemi, co nového se dozvěděli o znovu obnovitelných energiích.


Hodnotili taktéž, jaký dopad měla účast na projektovém setkání na žáky. Popisovali, jak se žáci na projektové setkání připravovali, jak žáky zapojili do aktivit během samotné projektové návštěvy a co nového se žáci naučili o znovu obnovitelných energiích během návštěvy.


V evaluačním dotazníku je taktéž prostor pro vyjádření, kterou zkušenost považují za nejlepší, co mohlo proběhnout lépe a zda mají nějaké návrhy a nápady, které by v budoucnu projektová setkání zefektivnily.


Žáci, kteří se účastní mezinárodních projektových aktivit, hodnotí např.: co si myslí, že jim účast na tomto setkání přinesla, co nového se naučili o znovu obnovitelných zdrojích energie.


Popisují, jak se na setkání v jiné zemi připravovali, co se o zemi dověděli.


Poslední otázka je zaměřena na nejlepší aktivitu či vyučovací hodinu, které se během setkání účastnili. Co se jim líbilo a jestli si návštěvu užili.


Všechny dotazníky jsou umístěny na oficiálních stránkách projektu Fuelling the Future.


http://www.fuellingthefuture.education/


Evaluační dotazníky z našich projektových návštěv na Menorce a ve Švédsku najdete zde »»»


<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 4. 8. 2020

Svátek má Dominik
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: