Erasmus+


4.12.2020

7. října 2019

Workshop na téma eTwinning, jak pracovat v prostředí Twinspace. Náš projekt je také eTwinningovým projektem!

4.12.2020

Co-Education: Europe, a community of values
Další projektovou aktivitou byl návrh loga projektu.
Této projektové aktivitě se věnovali žáci 5. – 9. tříd celé září především v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností. Žáci byli nejprve seznámeni s názvem a obsahem našeho projektu. Evropské společenství čelí v poslední době mnoha krizím, jako je např. ekonomická nestabilita, Brexit, uprchlická krize, extremistická a populistická hnutí a nejrůznější anti-evropská hnutí. To vše vede k negativním vlivům, jako je diskriminace, rasismus, šikana, násilí, genderová nerovnost, falešná média apod. Našim projektem bychom chtěli přispět ke zvýšení povědomí našich žáků a také veřejnosti o důležitosti evropského kulturního dědictví a o důležitosti evropských hodnot, jakými jsou např. svoboda, genderová rovnost, tolerance, důvěra, solidarita apod. Náš projekt má za úkol povzbudit naše žáky k tomu, aby dokázali těmto negativním vlivům čelit a evropské hodnoty bránit. Toto vše se mělo objevit v návrhu loga. Žáci, kteří tyto podmínky splnili, se dostali do soutěže, ve které jsme volili nejlepší návrhy. Tyto návrhy s sebou povezeme na první projektové setkání, kde bude zvoleno oficiální logo našeho projektu. Našim žákům držíme palce!
Další fotky najdete zde

<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 5. 12. 2020

Svátek má Jitka
Celý rok

Blížící se akce

07. prosinec 2020 -->>zbývá: 2 dny

Nástup 6. a 7. ročníku

Distanční výuka pro 8.A a 8.B


Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: