Erasmus+


2.11.2015

Příprava našich žáků na výjezd do Švédska a další projektové aktivity

Ve čtvrtek 8. října 2015 se žáci devátého ročníku v rámci mediální výchovy přesunuli na chvíli do Švédska. Tereza, Hynek, Lucka a Jakub, kteří se účastní projektového setkání ve Švédsku, si pro deváťáky připravili několik zajímavých informací o této severské zemi. Samotné prezentace se Hynek z důvodu nemoci nakonec nezúčastnil. Geografie, zemědělství, průmysl, kultura, sport jsou oblasti, kam společně nahlédli. Mluvili o svých očekáváních, o věcech, které je při tvorbě prezentací překvapily, na které by se chtěli při návštěvě zaměřit a ověřit, zda tomu tak skutečně je.

Poděkování patří paní učitelce Markétě Frantové, která s žáky pracovala a hodinu vedla.

Po návratu budou mít žáci příležitost porovnat svá očekávání se získanými zkušenostmi. Na tuto hodinu se už teď moc těšíme.

odkaz na foto: http://zsonves.rajce.idnes.cz/Prezentace_Svedska%2C_Erasmus_Fuelling_the_future%2C_dalsi_projektove_aktivity%2C_8._10._2015/

Přípravy na výjezd do Švédska vrcholí

Žáci, kteří se účastní dalšího mezinárodního projektového setkání, se na výjezd poctivě připravují. Hlavním tématem tohoto setkání je bioplyn, a proto jsme se na biomasu, jako obnovitelný zdroj energie, zaměřili i při další projektové aktivitě. Skupinu těchto žáků doplnili žáci 5. třídy a společně jsme se vydali na exkurzi do bioplynové stanice v Kozojídkách. Na začátku nás všechny trochu překvapila vůně prasečích exkrementů, samotný bioplyn je ale bez zápachu. Celým procesem výroby bioplynu nás provedl Ing. Pavel Solařík, který je předsedou představenstva. Jeho výklad byl opravdu moc zajímavý a pro žáky srozumitelný. Moc děkujeme a všem školám exkurzi doporučujeme.

Několik odborných informací: Bioplynové stanice slouží k úpravě a zpracování bioodpadů. Ty pocházejí především ze zemědělství, jsou to rostlinné zbytky (např. kukuřičná siláž), dále z chovu zvířat (zvířecí exkrementy) nebo to mohou být vytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. V Kozojídkách používají k výrobě bioplynu kukuřičnou siláž, která je mísena s prasečí kejdou.

A jak taková bioplynová stanice funguje? Biologicky rozložitelný materiál se smísí a homogenizuje. Poté je dopraven do fermetační nádrže, kde je za nepřístupu vzduchu míchán, zahříván a vlhčen (tzv. anaerobní proces). Vlivem tepla a vlhka dochází k postupnému rozkladu materiálu a vzniká tak bioplyn jako vedlejší produkt hnilobných procesů. Hlavní složkou bioplynu je metan (CH4), který je pak spalováním přeměňován na elektrickou energii a teplo. Areál zemědělského družstva, kde je stanice umístěna využívá teplo k vytápění všech budov areálu. Zbytkovým produktem úpravy bioodpadů v bioplynových stanicích je tzv. digestát, který je možné využít jako hnojivo na polích.

A co ví o bioplynu naši žáci?

V pátek 9. října 2015 jsme navštívili bioplynovou stanici v Kozojídkách. Zjistili jsme mnoho zajímavých informací. Bioplyn je tvořen převážně metanem a oxidem uhličitým. Používá se především k vytápění domů a výrobě elektrické energie. Vyrábí se z kukuřice, která je nasekaná na centimetrové kousky, a přimíchávají se do toho ještě prasečí výkaly. Proces výroby bioplynu trvá celkem dlouho. Celý proces funguje jako v žaludku krávy, a proto se fermentační nádrži říká „železná kráva“. V České republice je zprovozněno cca. 400 bioplynových stanic. Nejvíce zkušeností s bioplynovou technologií má Německo, které má v provozu přes 3500 stanic. Ve Švédsku se bioplyn kromě vytápění a výroby elektrické energie využívá i pro pohon vozidel.

Tereza Vojtková, Lucie Lukášová, Jakub Botek a Hynek Helmich

odkaz na foto: http://zsonves.rajce.idnes.cz/Exkurze_-_Bioplynova_stanice_Kozojidky%2C_Erasmus_Fuelling_the_future%2C_projektove_aktivity%2C_9._10._2015/


2.11.2015

Třetí mezinárodní projektové setkání je tady. Tentokrát vyrážíme za bioplynem do Švédska.

V loňském školním roce se uskutečnila dvě mezinárodní projektová setkání. První hostila naše škola, to druhé se uskutečnilo na Menorce. V pořadí třetí setkání proběhne na půdě partnerské školy Edvardslundsskolan ve švédském městě Torshälla.
swe1-2015Přestavujeme tým, který se tohoto setkání účastní: Hynek Helmich a Tereza Vojtková z 9. třídy, Lucie Lukášová z 8. třídy a Jakub Botek ze 7. třídy.
Žáci se na setkání poctivě připravují. Jejich úkolem bude nejen prezentace a reprezentace školy, ale i naší obce a celé země. Na jejich ramenou leží nelehký úkol, je to velká výzva ale i příležitost. Všem přejeme, ať se jí zhostí co nejlépe a pobyt ve Švédsku si užijí.swe2-2015
Z řad zaměstnanců školy se tohoto setkání účastní Adéla Botková jako koordinátorka projektu, paní ředitelka Alena Horáková a paní učitelka Pavla Sedláčková. Tým doplní Jitka Lukášová, která má na starost finanční a organizační stránku projektu.

Mgr. Adéla Botková


<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 4. 8. 2020

Svátek má Dominik
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: