Fond Budoucnosti


3.10.2018

Výměnné pobyty na naší škole pokračují i v letošním školním roce

Gymnázium Romaina Rollanda je naše partnerská škola v Drážďanech, se kterou jsme během šesti let uspořádali už pět výměnných pobytů. Ty uskutečnili díky projektům podpořeným Česko-německým fondem budoucnosti.
Z reakcí samotných účastníků projektů víme, že je hodnotí velmi pozitivně. Často píší o výborné příležitosti a životní zkušenosti, která je posunula v životě dál, nejen co se jazyka týče. Přestože sepsání každého projektu a také průběžné i závěrečné zprávy je věc náročná, byli to právě samotní žáci, kteří nás utvrdili v tom, že tyto projekty mají smysl. Proto jsme v červnu 2018 podali další projektovou žádost. S napětím jsme očekávali, zda ji správní rada vyhodnotí jako projekt hodný finanční podpory.
Radostná zpráva nás zastihla v polovině září. Naše žádost byla úspěšná a náš v pořadí už šestý projekt, který je tentokrát zaměřen na budoucnost česko-německých vztahů, může odstartovat.
I letos jsme podávali žádost v rámci výzvy Téma roku. V roce 2018 oslaví Česko-německý fond budoucnosti 20. výročí svého založení. Za dobu svého působení podpořil uskutečnění mnoha projektů a přispěl k rozvoji vzájemného porozumění a nových přátelství. Kulaté výročí je impulsem k reflexi dosažených výsledků, ale také k diskuzi a budoucnosti česko-německých vztahů v měnícím se světě. Tomuto tématu bychom se rádi věnovali i v našem projektu, který nese název Vize dobrého sousedství, aneb dobré vztahy nejsou samozřejmostí, je třeba do nich investovat, podporovat je a kultivovat je.
I tentokrát dostane více než 20 žáků příležitost účastnit se dvou devítidenních výměnných pobytů, jedenkrát jako host v německé rodině a jedenkrát jako hostitel svého výměnného partnera. Naši žáci vyjedou do Německa od 29. listopadu do 7. prosince 2018. Poprvé budou mít příležitost zažít atmosféru drážďanských vánočních trhů. Hostiteli budeme našim partnerům od 13. do 21. června 2019.

Adéla Botková


5.06.2016

Výměnný pobyt uskutečněný v rámci projektu Evropa 21. století jsme zahájili netradičně

První výměnný pobyt probíhající v rámci projektu Evropa 21. století aneb v jaké Evropě chceme žít, který podporuje Česko-německý fond budoucnosti, odstartoval v letošním roce trochu netradičně.
S německými studenty jsme se nevítali na nádraží v Ostrožské Nové Vsi, nýbrž na Hlavním nádraží v Praze, kam jsme se společně vydali za prvními projektovými aktivitami. Naši partneři vyrazili z Drážďan, my z naší rodné vísky. K prvnímu osobnímu kontaktu došlo právě tady. Vzhledem k našemu nabitému programu, který nás v Praze čekal, jsme v zde i nocovali.
V projektu jsme si stanovili, že se budeme věnovat třem oblastem:
VZNIK A VÝVOJ EVROPSKÉ UNIE, ISLÁM A PROBLEMATIKA UPRCHLÍKŮ a BUDOUCNOST EVROPSKÉ UNIE. Těmto oblastem jsme přizpůsobili a náš program.
První zastávkou byl tedy Evropský dům v Praze, kde jsme se ve velmi klidném a vstřícném prostředí seznámili s historií, vývojem a fungováním Evropské unie. Na platformě interaktivního filmu, jehož průběh jsme hlasováním mohli ovlivňovat, nám bylo osvětleno fungování Rady EU, Komise pro EU a Evropského parlamentu. Žáci si objasnili základní fakta a kompetence jednotlivých složek EU. Aktivizačními výukovými metodami naopak žáci objasnili své pocity z fungování současné EU, objasnili to, jak vnímají příležitosti či rizika s EU spojenými. Na závěr formulovali své vlastní postoje, co se jim na EU líbí, co se jim nelíbí, co EU přejí do budoucnosti.
Z Evropského domu jsme se přesunuli do Metropolitní univerzity v Praze, v jejímž studijním systému jsme nalezli katedru Mezinárodních vztahů a evropských studií. Právě ona má ve svých řadách bývalého zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Turečka, experta na Blízký východ a člověka velmi dobře orientovaného v problematice migrace z islámských zemí, člověka velmi vstřícného a ochotného nám informace poskytnout. Ten se nám v přátelském prostředí univerzity snažil osvětlit nejen problematiku islamizace a vzniku Islámského státu.
Pak už nás čekala procházka Prahou a večerní návštěva Křižíkovy fontány. Tyto exkurze jsme uskutečnili v souladu s tím, že EU má ve svých strategiích také ochranu kulturního dědictví jednotlivých zemí. Chtěli jsme dětem představit to, co je nutné i v rámci evropské integrace zachovat a pečovat o to. I k této péči můžeme EU využít.
10. 6. 2016 v pátek nás čekala návštěva Poslanecké sněmovny ČR. Po absolvování nezbytné bezpečností prohlídky jsme se setkali v jedné z jednacích místností s poslancem Ivanem Gabalem a jeho asistentem Tomášem Ryzou, který byl poté naším průvodcem Poslaneckou sněmovnou. Přednášku vedl pan poslanec v anglickém jazyce a informoval nás nejprve o fungování Parlamentu a složitých a mnohdy zdlouhavých procesech přijímání zákonů, o konfliktech spojených s integrací etnických menšin ve střední Evropě, o sílícím protievropském postoji společnosti, o „BREXITU“ a taktéž o možné budoucnosti EU. Téma bylo velmi obsáhlé a složité a mnohdy nebylo jednoduché všemu dostatečně porozumět. Po přednášce se mezi žáky rozvinula moc pěkná diskuze. Žáci srovnávali prostředí velkého města a malé obce, hovořili o postojích české a německé společnosti k migrační krizi. Drážďanští studenti zmínili i své osobní zkušenosti, někteří z nich se s migranty setkávají.
Po prohlídce jednacího sálu Parlamentu ČR, kde jsme si vyzkoušeli místa jednotlivých politiků, a prohlídce tiskového centra jsme ještě zavítali do zahrady Senátu ČR a poté se vydali na plavbu po Vltavě, z jejíž hladiny jsme sledovali krásu starobylé Prahy. V podvečer jsme se vydali domů, kde se drážďanští studenti měli poprvé setkat s rodinami svých českých výměnných partnerů. Víkend pak strávili s nimi, s dočasnou adoptivní rodinou.

Markéta Frantová a Adéla Botková

odkaz na foto:

http://zsonves.rajce.idnes.cz/Projekt_FB_-_Evropa_21.stoleti%2C_Praha_9.6.2016/
http://zsonves.rajce.idnes.cz/Projekt_FB_-_Evropa_21.stoleti%2C_Praha_10.6.2016/


<< <   1 2 3 4 5 6   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: