Fotogalerie


01 - Mladí turisté v Olomouc
02 - Ples SRPŠ
03 - Pyžamový den
04 - Mladí turisté ve Slovác
05 - Předškoláci ve škole
06 - Školní kolo recitační s
07 - Zápis do 1. ročníku 201
08 - Halová kopaná
09 - Volejbalový turnaj
10 - Softal - Kunovice - hal
11 - Přírodovědně - sportovn
12 - Amfík Bukovina
13 - Spaní ŽP ve škole
14 - Velikonoce na zámku
15 - Velikonoce prvňáčků
16 - Novoveský šplhoun - ško
17 - Moarch Eveno
18 - Mládežnická florbalová
19 - Netradiční den učitelů
20 - Novoveský šplhoun 2.stu
21 - Debrujárská herna
22 - Učíme se hrou II.
23 - Den Země
24 - Škola měla návštěvu
25 - Novoveský šplhoun - okr
26 - Kloboučku hop!
27 - Paříž
28 - Mc Donalds Cup
29 - Den matek
30 - Výlet na Pernštejn
31 - Fotbalový turnaj tříd
32 - Přírodovědná soutěž
33 - Permonium Oslavany
34 - Školní výlet čtvrťáků
35 - Školní výlet druháků
36 - Deváťáci se loučili se
37 - První cesta do školy
38 - Dopravní akce v Uh.Hrad
39 - Zátopkova pětka
40 - Mladí turisté ve Valašs
41 - Evropský den jazyků
42 - Zátopkův půlmaraton
43 - Stolní tenis - okresní
44 - Branný závod
45 - Dalešice, Mohelno, Duko
46 - Spaní s žákovským parla
47 - Adaptační pobyt
48 - Partyzánský samopal
49 - Florbal - okrskové kolo
50 - Akropolis
51 - Projekt SPŠ
52 - Halloween se žákovským
53 - Halloween se žákovským
54 - Adventní věnečky
55 - Mladí turisté ve Strážn
56 - Radujme se, veselme se
57 - Výstava obrazů Eugene I
58 - Mladí turisté v Ostravě
59 - Exkurze Brno
60 - Mikulášský projektový d
61 - Mikuláš se žákovským pa
62 - Vánoční besídka školní
63 - Dny otevřených dveří na
64 - Mikulášská laťka
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: