Historie školy


15.09.2008

Historie školy v Ostrožské Nová Vsi:


- Podle novoveské kroniky, kterou vedl pan farář Mořic Luska, byla v Nové Vsi škola již roku 1772. Naproti tomu Dr. Vladimír Teťhal uvádí, že v Nové Vsi vznikla škola již v 15. století. Od doby třicetileté války (1615-1643) v místě škola nebyla, a tak děti zvlášť nadané navštěvovaly školu v Ostrohu. K obnově školy došlo v souvislosti se založením lokálního kaplanství roku 1751. V následujícím roce 1752 je doloženo jméno prvního učitele - Jana Chalupky. Jeho nástupcem byl učitel Matouš Bém, za působení kterého byla zavedena "povinná" školní docházka. Do školy však docházelo nepatrné procento dětí. Výuka se omezovala na tzv. "trivium"- na čtení, psaní, počítání a náboženství. Dalšími učiteli byli Jan Hasta, Josef Sedláček, Karel Marek a František Miklík. Tehdejší školní budova s bytem pro učitele stála v místě dnešní staré školy č.153. Budova staré školy, kde se momentálně vyučují děti 1. stupně, byla postavena v roce 1854.

- Roku 1904 byla vystavěna nová budova školy. Chlapci byli umístěni na škole nové, děvčata zůstala na škole staré. Prvními žáky nové školy byly děti narozené v roce 1899. Nadučiteli byli pan František Miklík na škole chlapecké a Josef Veřmiřovský na škole dívčí. Teprve po 18 letech výstavby nové školní budovy bylo v roce 1922 jednomyslně obcí novoveskou a chylickou usneseno požádati o zřízení školy smíšené měšťanské v Nové Vsi.

- Žádost byla příznivě vyřízena a dne 1. září 1922 počalo se vyučovati na škole měšťanské v Nové Vsi. Jejím ředitelem byl jmenován pan Karel Krčma, dosud odborný učitel na měšťanských školách v Uh.Ostrohu.

- Roku 1932/33 chodí do zdejších škol 518 dětí a sbory učitelské mají 16 členů. V srpnu 1922 obecní zastupitelstvo souhlasilo se zřízením živnostenské školy pokračovací. Jejím ředitelem byl jmenován pan Karel Krčma. Roku 1932 však byla zrušena a žáci byli odkázáni na návštěvu živnostenských škol v obcích sousedních. Důvodem zrušení byla úsporná opatření státních úřadů a také nedostatečný počet žáků. Od té doby se v roli ředitele vystřídali: Josef Sobol, Jan Hruška, Jindřich Balcar, Josef Balcárek, Milan Jelínek, Lubomír Oujezdský, Mgr. Svatopluk Hofmann a Mgr. Miroslava Vajdíková. Od roku 2008 je ředitelkou Mgr. Alena Horáková.

- Nejdelší dobu zde působili učitelé: Josef Věřmirovský, František Gajdoš, Josef Sedláček, Václav Černý, Ignác Adam, Jan Jelínek, Anděla Špačková, Josef Botek, František Zornický, Františka Vrbíčková, Miroslava Kolmanová, Drahomíra Šálková, Marie Muchová, Mgr. Miroslava Vajdíková.

- Dne 30. srpna 2003 byla vedle staré budovy školy slavnostně otevřena nová přístavba. Od školního roku 2003/2004 navštěvují žáci 1. a 2. stupně školu společně. Bývalá budova 2. stupně byla předáná obecnímu úřadu k demolici.

- Novoveská škola byla a je na výši a má trvale dobrou úroveň. O tom svědčí řada diplomů z různých soutěží a olympiád, naši žáci se bez problémů dostávají na střední a vysoké školy.

[zdroj: http://www.uh.cz/ostrnves]


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: