Kontakty


14.09.2011

Kontakt na zařízení:

Telefon: 572598105, 607874329
Telefon do školní družiny: 731978737
Web: www.zsonves.cz
E-mail: zsostrnves@uhedu.cz
Jména pracovníků pro informace: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Adéla Botková

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Běhalová behalovale@zsonves.cz
Mgr. Patricie Bobková
bobkovap@zsonves.cz
Mgr. Adéla Botková
botkovaa@zsonves.cz
Mgr, Nataša Gabrhelová

gabrhelovan@zsonves.cz
Mgr. Denisa Hanáčková
hanackovad@zsonves.cz
Mgr. Alena Horáková
zsostrnves@uhedu.cz
PhDr. BcA. Sandra Holáková holakovas@zsonves.cz
Mgr. Jakub Ilík ilikj@zsonves.cz
Mgr. Jana Jurásková juraskovaj@zsonves.cz
Mgr. Barbora Knedlíková

knedlikovab@zsonves.cz
Mgr. Jana Melichárková
melicharkovaj@zsonves.cz
Ing. Renata Němcová
nemcovar@zsonves.cz
Ing. Michal Orava oravam@zsonves.cz
Mgr. Jana Pašková
paskovaj@zsonves.cz
Mgr. Miroslava Prchlíková
prchlikovam@zsonves.cz
Mgr. Pavla Sedláčková
sedlackovap@zsonves.cz
Mgr. Marta Straková strakovam@zsonves.cz
Mgr. Jitka Truclová
silhavaji@zsonves.cz
Mgr. Blanka Španělová

spanelovab@zsonves.cz
Mgr. Jarmila Valihrachová valihrachovaj@zsonves.cz
Dis. Alena Pilčíková
pilcikovaa@zsonves.cz
Bc. Taťána Jurásková juraskovat@zsonves.cz


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: