Kontakty


23.04.2021

Kontakt na zařízení:

Telefon: 572598105, 607874329

Telefon do školní družiny: 

I. Oddělení: 731978737

II. Oddělení: 732435881

III. Oddělení: 736431311

Web: www.zsonves.cz
E-mail: zsostrnves@uhedu.cz
Jména pracovníků pro informace: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Adéla Botková

 

Kontakty na pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Běhalová behalovale@zsonves.cz
Mgr. Patricie Bobková
bobkovap@zsonves.cz
Mgr. Adéla Botková
botkovaa@zsonves.cz
Mgr. Hana Drštičková drstickovah@zsonves.cz
Mgr. Nataša Gabrhelová

gabrhelovan@zsonves.cz
Mgr. Denisa Hanáčková
hanackovad@zsonves.cz
Mgr. Alena Horáková
zs.reditelna@onves.cz
Mgr. Jakub Ilík ilikj@zsonves.cz
Mgr. Jana Jurásková juraskovaj@zsonves.cz
Mgr. Barbora Knedlíková

knedlikovab@zsonves.cz
Mgr. Jana Melichárková
melicharkovaj@zsonves.cz
Ing. Renata Němcová
nemcovar@zsonves.cz
Ing. Michal Orava oravam@zsonves.cz
Mgr. Lenka Plachá
plachal@zsonves.cz
Mgr. Miroslava Prchlíková
prchlikovam@zsonves.cz
Mgr. Pavla Sedláčková
sedlackovap@zsonves.cz
Mgr. Marta Straková strakovam@zsonves.cz
Mgr. Jitka Truclová
silhavaji@zsonves.cz
Mgr. Blanka Španělová

spanelovab@zsonves.cz
Mgr. Jarmila Valihrachová valihrachovaj@zsonves.cz
Mgr. Markéta Vávrová vavrovam@zsonves.cz
Dis. Alena Pilčíková
pilcikovaa@zsonves.cz
Bc. Taťána Jurásková juraskovat@zsonves.cz
Denisa Haklová haklovad@zsonves.cz


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: