Poradenské služby


30.08.2019

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Běhalová Lenka Čtvrtek 12:45 – 13:30
Bobková Patricie Čtvrtek 13:30 – 14:15
Gabrhelová Nataša Pondělí 13:00 – 13:45
Hanáčková Denisa Čtvrtek 12:00 – 12:45
Ilík Jakub Středa 12:00 – 12:45
Jurásková Jana Pátek 12:45 – 13:30
Knedlíková Barbora Středa 13:30 – 14:15
Lažek Jacquelin Pondělí 12:50 – 13:35
Melichárková Jana Pondělí 12:30 – 13:15
Němcová Renata – výchovný poradce Pondělí 12:45 – 13:30
Pašková Jana – metodik prevence Úterý 12:45 – 13:30
Prchlíková Miroslava Pondělí 12:45 – 13:30
Jitka Simerská Úterý 12:15 - 13:00
Sedláčková Pavla Čtvrtek 12:00 – 12:45
Straková Marta Středa 13:00 – 13:45
Španělová Blanka Pondělí 12:30 – 13:15
Truclová Jitka Úterý 12:45 – 13:30
Valihrachová Jarmila Úterý 12:45 – 13:30


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 11. 8. 2020

Svátek má Zuzana
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: