Poradenské služby


06.09.2020

Konzultace pro  rodiče  a  žáky 2020/2021

V případě potřeby si domluvte individuální konzultaci s pedadogy na těchto mailových adresách  nebo telefonicky v kanceláři školy.

Běhalová Lenka behalovale@zsonves.cz
Bobková Patricie bobkovap@zsonves.cz
Drštičková Hana drstickovah@zsonves.cz
Gabrhelová Nataša gabrhelovan@zsonves.cz
Hanáčková Denisa hanackovad@zsonves.cz
Ilík Jakub  ilikj@zsonves.cz
Jurásková Jana juraskovaj@zsonves.cz
Knedlíková Barbora knedlikovab@zsonves.cz
Orava Michal oravam@zsonves.cz
Melichárková Jana melicharkovaj@zsonves.cz
Němcová Renata – výchovný poradce nemcovar@zsonves.cz
Pašková Jana – metodik prevence paskovaj@zsonves.cz
Prchlíková Miroslava prchlikovam@zsonves.cz
Sedláčková Pavla sedlackovap@zsonves.cz
Straková Marta strakovam@zsonves.cz
Španělová Blanka spanelovab@zsonves.cz
Truclová Jitka truclovaj@zsonves.cz
Valihrachová Jarmila valihrachováj@zsonves.cz
Vávrová Markéta vavrovam@zsonves.cz


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: