Základní informace


05.03.2009

Úvodní informace o škole:

 

Charakteristika školského zařízení:

Základní škola Ostrožská Nová Ves
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 22 Ostrožská Nová Ves, Lhotská 500
IČO: 70930881
Zřizovatel: Obec Ostrožská Nová Ves
okres Uherské Hradiště
687 22 Ostrožská Nová Ves, Dědina 161
Právní forma školy: právní subjekt od 1.1.2002
Ředitelka školy: Mgr. Alena Horáková
Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Adéla Botková

 

 

Další údaje o škole:

Datum zřízení (založení) školy: 1.9.1772
Datum zařazení do sítě škol: 20.2.1996
Poslední aktualizace v síti škol: 24.6.2002
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 102731942
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
základní škola - 390
školní družina - 50
školní klub - 300

 


Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: