Zaměstnanci


9.09.2018

Organizace roku 2018/19

Ředitelka školy Mgr. Alena Horáková
Zástupce ředitelky, preventista PO Mgr. Jaroslav Němec
Administrativní pracovnice, pokladní
Jitka Lukášová
Školník, technik BOZP
Ing. Zdeněk Slach

Třídní učitelé
I.A Mgr. Denisa Hanáčková
I.B Mgr. Blanka Španělová
II.A Mgr. Jarmila Valihrachová
II.B Mgr. Jitka Šilhavá
III.A Mgr. Pavla Sedláčková
III.B Mgr. Lenka Běhalová
IV. Mgr. Barbora Knedlíková
V. Mgr. Jitka Simerská
VI.A Ing. Renata Němcová
VI.B Mgr. Patricie Bobková
VII. Mgr. Miroslava Prchlíková
VIII. Mgr. Adéla Botková
IX. Mgr. Jana Melichárková

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jarmila Bachanová

Mgr. Nataša Gabrhelová

Mgr. Jana Pašková

Mgr. Jacquelin Redl

Školní družina
1. oddělení Bc. Taťána Jurásková
2. oddělení Dis. Alena Pilčíková
3.oddělení Mgr. Nataša Gabrhelová

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovná poradkyně
Ing. Renata Němcová
Metodička prevence
Mgr. Jana Pašková
Koordinátorka EVVO Mgr. Pavla Sedláčková
Koordinátorka ochrany za mimořád. situací
Mgr. Patricie Bobková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Mirka Prchlíková

Školní klub
Jaroslav Němec

Samosprávné orgány
Školská rada Veronika Dostálová
Sdružení rodičů Jolana Andrýsková


5.09.2017

Organizace roku 2017/18

Ředitelka školy Mgr. Alena Horáková
Zástupce ředitelky, preventista PO Mgr. Jaroslav Němec
Administrativní pracovnice, pokladní
Jitka Lukášová
Školník, technik BOZP
Ing. Zdeněk Slach

Třídní učitelé
I.A Mgr. Jarmila Valihrachová
I.B Mgr. Jitka Šilhavá
II.A Mgr. Pavla Sedláčková
II.B Mgr. Lenka Běhalová
III. Mgr. Denisa Hanáčková
IV. Mgr. Jitka Simerská
V.A Mgr. Radka Hučíková
V.B Mgr. Markéta Vávrová
VI. Mgr. Miroslava Prchlíková
VII. Mgr. Adéla Botková
VIII. Mgr. Jana Melichárková
IX. Mgr. Patricie Bobková

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jarmila Bachanová

Ing. Renata Němcová

Mgr. Jana Pašková

Bc. Jacquelin Redl

Školní družina
1. oddělení Andrea Stužková
2. oddělení Alena Pilčíková

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovná poradkyně
Ing. Renata Němcová
Metodička prevence
Mgr. Jana Pašková
Koordinátorka EVVO Mgr. Pavla Sedláčková
Koordinátorka ochrany za mimořád. situací
Mgr. Patricie Bobková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Mirka Prchlíková

Školní klub
Jaroslav Němec

Samosprávné orgány
Školská rada Blanka Vaníčková
Sdružení rodičů Jolana Andrýsková


<< <   1 2 3 4 5 6 7 ...   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: