Zaměstnanci


0.08.2016

Organizace roku 2016/17

Ředitelka školy Mgr. Alena Horáková
Zástupce ředitelky, preventista PO Mgr. Jaroslav Němec
Administrativní pracovnice, pokladní
Jitka Lukášová
Školník, technik BOZP
Ing. Zdeněk Slach

Třídní učitelé
I.A Mgr. Pavla Sedláčková
I.B Mgr. Lenka Běhalová
II. Mgr. Denisa Hanáčková
III. Mgr. Jitka Simerská
IV.A Mgr. Radka Hučíková
IV.B Mgr. Jarmila Valihrachová
V. Mgr. Jitka Šilhavá
VI. Mgr. Kateřina Bucifalová
VII.A Mgr. Miroslava Prchlíková
VII.B Mgr. Jana Melichárková
VIII. Mgr. Patricie Bobková
IX. Ing. Renata Němcová

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Adéla Botková
Mgr. Markéta Frantová

Mgr. Jana Jurásková

Mgr. Marcela Křiváková

Školní družina
1. oddělení Mgr. Danuše Botková
2. oddělení Mgr. Kateřina Bucifalová

Výchovně vzdělávací činnost
Výchovná poradkyně
Ing. Renata Němcová
Metodička prevence
Mgr. Markéta Frantová
Koordinátorka EVVO Mgr. Pavla Sedláčková
Koordinátorka ochrany za mimořád. situací
Mgr. Patricie Bobková
Koordinátorka ŠVP Mgr. Mirka Prchlíková

Školní klub
Jaroslav Němec

Samosprávné orgány
Školská rada Blanka Vaníčková
Sdružení rodičů Jolana Andrýsková

0.08.2016

Učitelský sbor 2016


<< <   1 2 3 4 5 6 7 8   > >>
Madio o.s.

Možnosti sponzorství školy

Informace o možnosti sponzorského daru naší škole
zobraz/skryj další ...
Děkujeme všem, kteří mají zájem poskytnout naší škole finanční příspěvek, velmi si této nabídky ceníme. Finanční příspěvek lze poskytnout hotově v pokladně naší školy nebo poslat bezhotovostně na náš účet 27-6688520297/0100, variabilní symbol 414, do zprávy pro příjemce se uvádí text: "dar-Vaše jméno". Příspěvek lze odečíst z daní, po přijetí finančního příspěvku vyhotovíme darovací smlouvu, která bude sloužit jako doklad. Pokud máte zájem poskytnout věcný dar, kontaktujte ředitelku školy.

Vyhledávání na zsonves.cz

Je 22. 6. 2021

Svátek má Pavla
Celý rok

Blížící se akce

Žádné naplánované akce.

Změna stylu stránky

Školní email

home

Přihlaste se

Login:

Password: